Firmy medyczne Carcinotech i CELLINK ogłosiły współpracę, łącząc rozwiązania CELLINK w zakresie biodruku i wiedzę specjalistyczną Carcinotech w obszarze tworzenia leków przeciwnowotworowych. CELLINK zamierza wytwarzać na swoich biodrukarkach żywe nowotwory i tworzyć tzw. protokoły umożliwiające badaczom i lekarzom ich odwzorowywanie w warunkach laboratoryjnych, w celu opracowywania nowych terapii leczniczych.

W ramach partnerstwa obydwu firm będą opracowywane i komercjalizowane protokoły biofabrykacji biodrukowanych modeli nowotworów w oparciu o linie komórek nowotworowych. Ma to poprawić dokładność i szybkość procesów opracowywania leków, obniżając kosztów rozwoju i umożliwienia poprawy wydajności. Protokoły będą dostępne do wykorzystania w systemie BIO CELLX oferowanym przez CELLINK.

Szacuje się, że w samym roku 2020 na całym świecie wystąpiło około 19,3 mln przypadków raka, a śmiertelność wyniosła prawie 10,0 mln. Najbardziej śmiertelne są nowotwory piersi (11,7 %), płuc (11,4 %), jelita grubego (10 %) i prostaty (7,3 %). I choć choroba nowotworowa w dalszym ciągu dotyka milionów osób, liczba skutecznych terapii jest ograniczona, a te które są dostępne, różnią się w dużym stopniu w zależności od pacjenta.

Firma Carcinotech ugruntowała swoją pozycję lidera w produkcji biodrukowanych mikroguzów 3D, a także modeli 3D opartych na liniach komórek nowotworowych, wykorzystując technologię CELLINK do zautomatyzowanych procesów pracy. Współpracując z biopsjami pobranymi od pacjentów, komórkami odpornościowymi i nowotworowymi komórkami macierzystymi w celu opracowania mikroguzów drukowanych w technologii biodruku, Carcinotech świadczy sektorowi farmaceutycznemu kluczowe usługi, pomagając naukowcom w optymalizacji przepływów pracy podczas testowania leków.

Protokoły dostępne w BIO CELLX będą wykorzystywać modele 3D oparte na liniach komórkowych i znacznie przyspieszą badania. Modele 3D linii komórek nowotworowych zostały opracowane w celu uwzględnienia fizjologicznie reprezentatywnego stosunku 5 kluczowych typów komórek istotnych dla każdego nowotworu z powszechnie dostępnymi liniami komórkowymi.

Każdy z protokołów umożliwi biodrukowanie 3D modeli nowotworów, które przeszły rygorystyczne środki kontroli jakości, zapewniające ich niezawodność. W ramach umowy partnerskiej pomiędzy CELLINK i Carcinotech protokoły zostaną udostępnione w biodyspenserze BIO CELLX 3D firmy CELLINK. BIO CELLX to wiodący system biodozowania, zapewniający klientom możliwość automatyzacji procesów hodowli komórkowych. Oferując te protokoły, CELLINK i Carcinotech umożliwią badaczom zajmującym się opracowywaniem leków szybkie zwiększenie szybkości i dokładności wyników.

CELLINK i Carcinotech nawiązały pierwszą współpracę w 2020 r., aby rozwijać technologię biodruku 3D na potrzeby badań nad rakiem. Ta początkowa współpraca wykorzystała rozległą wiedzę firmy Carcinotech w zakresie replik nowotworów pochodzących od pacjentów oraz innowacyjne biotusze firmy CELLINK, ekstrakomórkową matrycę (ECM) i biotusze na bazie lamininy, które umożliwiają ludzkim komórkom wzrost i rozwój w taki sam sposób, jak w ludzkim ciele.

Źródło: www.cellink.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like