Specjaliści od technologii addytywnych już niejednokrotnie pochylali się nad problemem usuwania struktur podporowych w wydrukach przestrzennych z metalu. Jedna z proponowanych przez naukowców metod zakładała, że kluczem do usunięcia podpór bez uszkodzenia wydruku jest zapewnienie właściwego środowiska chemicznego, dającego warunki do wystąpienia przemian elektrochemicznych i związanych z nią korozją.

Jednak ciągły rozwój nowych technologii druku przestrzennego z metali wymaga jednocześnie bardziej wydajnych mechanizmów usuwania supportów, które poprzez redukcję czasu potrzebnego do post-processingu prowadzą do oczywistych oszczędności.

Desktop Metal to firma, która w przeciągu kilkunastu pierwszych miesięcy działalności w branży addytywnej zdążyła zyskać miano „rewolucyjnej” – jej autorska technologia desktopowego wytwarzania przestrzennego z metalu zmieniła postrzeganie procesów przemysłowego druku 3D.

Opracowane przez Desktop Metal Studio System (DMS) jest urządzeniem biurowym, pozwalającym na szybkie prototypownie detali z materiałów metalicznych – jeśli chodzi o wytwarzanie właściwych detali to producenci proponują autorski Production System (DMP). Dwa koherentne z sobą urządzenia pozwalają na wykorzystanie pełni możliwości oferowanej przez addytywne metody wytwarzania, pozwalając na redukcję zarówno czasu jak i materiału.

W ślad za nowymi technologiami Desktop Metal sukcesywnie wdraża kolejne innowacje, które mają pomóc w optymalizacji procesów. W zeszłym roku firma zaprezentowała system monitorujący, zapewniający pełną kontrolę jakości wykonywanych wydruków już na poziomie urządzenia.

Kolejne dwa patenty na koncie firmy związane są z projektem Separable Supports, czyli autorskim systemem pozwalającym na łatwiejsze usuwanie podpór bez potrzeby wykorzystywania specjalistycznych narzędzi. Jak mówi  Jonah Myerberg, dyrektor ds. technologii i współzałożyciel firmy Desktop Metal, innowacje technologiczne opisywane w tych patentach pozwalają na proste, nawet ręczne usuwanie struktur podporowych z elementów drukowanych 3D z metalu, co wcześniej było wręcz niemożliwe do osiągniecia.

Co więcej, technologia opracowana przez specjalistów z Desktop Metal pozwala również na wytwarzanie metodą addytywną części połączonych z zachowaniem ruchomości (mowa m.in. o zawiasach czy prostych ogniwach). System DMS wykorzystuje autorską technologię, która w przeciwieństwie do tradycyjnych metod proszkowych, pozwala na nanoszenie wielu materiałów podczas jednego procesu druku 3D. Co za tym idzie, łączenia pomiędzy strukturą podporową a właściwym elementem są wykonywane z tworzywa, które uniemożliwia ich trwałe scalenie się nawet podczas procesu spiekania. Technologia pozwala jednocześnie na odtworzenie prawidłowej geometrii detalu, rozwiązując tym samym problem kłopotliwego usuwania podpór.

Desktop Metal posiada wyłączne prawa do metody Separable Supports, przez co zasilił znaczne grono swoich istniejących już patentów – obecnie firma dysponuje ponad stoma oczekującymi wnioskami patentowymi, które obejmują ponad dwieście wynalazków. Czym jeszcze zaskoczy nas Desktop Metal?

Źródło: tctmagazine.com

Magdalena Przychodniak
Inżynier biomedyczny śledzący najnowsze doniesienia dotyczące biodruku oraz zastosowań druku przestrzennego w nowoczesnej medycynie.

    Comments are closed.

    You may also like