Desktop Metal ogłosił dalsze zwolnienia pracowników, tym razem zmniejszając ich liczbę o ok. 15%. Firma realizuje w ten sposób plan redukcji kosztów na rok 2023, którego wartość ma wynieść 50 milionów dolarów. w zeszłym roku Desktop Metal zwolnił już 12% ówczesnej kadry pracowniczej. Oczekuje się, że realizowany plan restrukturyzacyjny rozpoczęty w czerwcu 2022 r., przyniesie roczne oszczędności w wysokości 100 mln dolarów w całym 2023 r.

Według Rica Fulopa – założyciela i dyrektora generalnego firmy, plan oszczędnościowy ma nadać „priorytet inwestycjom i operacjom zgodnie z krótkoterminowym generowaniem przychodów” i lepiej przygotować ją do „osiągnięcia długoterminowych celów finansowych”. Oprócz zwolnień, Desktop Metal zamierza podją również „szerokie wysiłki”, aby usprawnić i skonsolidować swoje zakłady rozproszone w USA i Kanadzie w cztery centra. Obiekty będą zlokalizowane w Massachusetts, Pensylwanii, Teksasie i na Środkowym Zachodzie.

„Te redukcje kosztów stałych pomogą nam poprawić marże i obniżyć koszty, aby przyspieszyć naszą drogę do rentowności. Branża wytwarzania przyrostowego nadal dojrzewa i rozwija się nawet w trudnym środowisku makroekonomicznym” – powiedział Fulop – „Działania te wzmacniają nasze najwyższe priorytety i tworzą bardziej płaską, bardziej zwinną organizację. Cenię wkład wszystkich, którzy służyli i nadal służą Desktop Metal. Zobowiązujemy się do zarządzania tą zmianą z troską i szacunkiem”.

Desktop Metal twierdzi, że dostarczy więcej szczegółów na temat postępów w tych staraniach w ciągu bieżącego roku.

Źródło: www.desktopmetal.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like