O druku 3D z ceramiki mówi się coraz więcej i coraz częściej. Firmy dodają do asortymentu swoich materiałów tworzywa ceramiczne, poszerzając gamę dostępnych zastosowań drukowanej 3D ceramiki i wychodząc poza ramy aplikacji dekoracyjnych czy produktów codziennego użytku.

Temat okazał się na tyle zajmujący, że stał się tematem przewodnim raportu opublikowanego przez SmarTech Analysis. W dokumencie „Ceramics Additive Manufacturing Part Production: 2019-2030” określone zostały najistotniejsze z rynkowego punktu widzenia technologie druku 3D z ceramiki oraz sektory, w których druk 3D może zastąpić tradycyjne metody wytwórcze. Jak SmarTech prognozuje wartość rynku druku 3D z materiałów ceramicznych?

Specjaliści z firmy analitycznej twierdzą, że pomimo panującej pandemii COVID-19, na przestrzeni kolejnych dziesięciu lat przychody ze sprzętu, materiałów i aplikacji z zakresu druku 3D z ceramiki, wzrosną do 4,8 miliardów dolarów do roku 2030. Według wcześniejszego raportu, opublikowanego w 2017 roku przez tę samą firmę, że do 2028 roku ten sektor wygeneruje 3,8 miliardów dolarów, jednak za sprawą intensywnej technologii i pojawiających się innowacji, SmarTech musiał nanieść pewne korekty na swoje wcześniejsze przewidywania.

Znaczny wzrost udziału technologii druku 3D z materiałów ceramicznych przewidywany jest na 2025 rok, kiedy najpopularniejsze technologie będą wystarczająco proste i intuicyjne do stosowania w przemyśle. Przewiduje się również, że największy wzrost zanotują aplikacje, gdzie ceramika wykorzystywana jest do zastosowań technicznych. Takie materiały charakteryzują się podwyższoną odpornością mechaniczną, termiczną, chemiczną i elektryczną – szczególnie przydatne są w sektorach takich jak motoryzacja czy lotnictwo.

Ciemnoniebieski kolor na wykresie oznacza wartość technologii druku 3D z ceramiki w milionach USD

Według przewidywań SmarTech, rok 2025 będzie przełomowy, a do 2030 roku nastąpi potrojenie wartości omawianego rynku. Wtedy też nastąpi pełna regeneracja po spowolnieniu rynku, będącego skutkiem pandemii. Dodają jednak, że prym w wdrażaniu rozwiązań z zakresu druku 3D z ceramiki będą wiodły kraje azjatyckie. Chiny i Japonia już teraz stosują omawiane technologie w produkcji, przez co, bez wątpienia, wyprzedzą większość krajów europejskich i amerykańskich.

W raporcie zawarte zostały analizy firm z branży druku 3D, z uwzględnieniem prognoz dotyczących dostawców usług, urządzeń czy materiałów. Wśród przedsiębiorstw omawianych w raporcie znalazł się szereg najpopularniejszych przedstawicieli branży m.in. 3DCeram, Lithoz, Prodways, Admatec, ExOne, voxeljet czy XJet.

Pełna wersja raportu dostępna na stronie internetowej SmarTech.

Źródło: 3dnatives.com

Magdalena Przychodniak
Inżynier biomedyczny śledzący najnowsze doniesienia dotyczące biodruku oraz zastosowań druku przestrzennego w nowoczesnej medycynie.

    Comments are closed.

    You may also like