Tuż przed rozpoczęciem targów Formnext we Frankfurcie nad Menem, jedna z największych firm w branży druku 3D na świecie – Materialise, poinformowała, że postanowiła skorzystać z wcześniej ogłoszonej opcji nabycia Link3D Inc. – firmy programistycznej, zajmującej się zarządzaniem przepływami pracy w środowisku produkcji addytywnej. Transakcja zostanie sfinalizowana do końca bieżącego roku, a w ramach jej postanowień Materialise nabędzie 100% udziałów Link3D za kwotę 33,5 mln dolarów.

Platforma Materialise oferuje firmom oparty na chmurze dostęp do zestawu narzędzi cyfrowych, umożliwiając użytkownikom personalizację procesów produkcji przyrostowej, zarządzanie nimi i usprawnianie przepływu pracy. Przejęcie Link3D wzmocni i przyspieszy rozwój platformy, szczególnie w obszarze produkcji niskoseryjnej części o końcowym zastosowaniu.

Dzięki zintegrowaniu rozwiązania Manufacturing Execution System (MES) firmy Link3D z pakietem oprogramowania Materialise Magics w ujednoliconą, opartą na chmurze platformę oprogramowania, firmy z niej korzystające będą w stanie uruchamiać i ulepszać procesy druku 3D w obszarze masowej produkcji identycznych lub niestandardowych produktów. Proces ten wykracza poza rzeczywiste operacje produkcji przyrostowej i zapewnia bliższe dopasowanie między wytwarzaniem addytywnym a produkcją konwencjonalną, sygnalizując usunięcie przegrody między obydwoma środowiskami produkcyjnymi.

Źródło: www.materialise.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like