Dziwne i ciekawe rzeczy dzieją się na samym szczycie światowej branży druku 3D… W zeszłym, tygodniu informowaliśmy o fuzji Stratasys i Desktop Metal, a od kilku miesięcy opisujemy operę mydlaną, w której prezes Nano Dimension bezskutecznie próbuje przejąć pierwszą z firm. Teraz jednak sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdyż do gry dołączyło 3D Systems – druga obok Stratasysa największa pod względem przychodów firma w branży. Stratasys ogłosił, że 1 czerwca 2023 r. otrzymał „niezamówioną, niewiążącą ofertę orientacyjną od 3D Systems Corporation dotyczącą nabycia spółki za 7,50 dolarów za akcję i 1,2507 nowo wyemitowanych akcji 3D Systems za jedną akcję zwykłą Stratasys”…

25 maja 2023 r., Stratasys zawarł umowę fuzji z Desktop Metal, Inc., na mocy której obie firmy mają połączyć się w ramach transakcji obejmującej wszystkie akcje, tworząc nową spółkę o wartości szacowanej na 1,8 mld dolarów. Transakcja, która ma zostać sfinalizowana w czwartym kwartale 2023 r., podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia, w tym zatwierdzeniu przez akcjonariuszy Stratasys i Desktop Metal oraz uzyskaniu zgód rządowych i regulacyjnych. Równocześnie niedawno CEO Stratasys – Yaov Stern przyznał, że rozmowy na ten temat toczyły się przez blisko rok i ogłoszenie fuzji to jedynie oficjalnie potwierdzenie faktu, że „firmy się już między sobą dogadały”.

Stratasys twierdzi, że jego zarząd dokładnie zapozna się z propozycją 3D Systems, zgodnie ze swoimi obowiązkami powierniczymi i zobowiązaniami wynikającymi z umowy fuzji Stratasys z Desktop Metal, w porozumieniu z niezależnymi doradcami finansowymi i prawnymi. Zgodnie z oświadczeniem, firma nie podjęła jeszcze żadnych decyzji co do propozycji 3D Systems w ramach przewidzianych w umowie fuzji Desktop Metal, która pozostaje w mocy. Stratasys dodaje, że spółka nie zmieniła również swojej jednomyślnej aprobaty, rekomendacji i deklaracji celowości uzgodnionej transakcji z Desktop Metal.

W oświadczeniu dotyczącym oferty 3D Systems Stratasys stwierdził, że jego akcjonariusze nie muszą na razie podejmować żadnych działań w związku z propozycją.

Wyłącznym doradcą finansowym Stratasys jest JP Morgan, a Meitar Law Offices i Wachtell, Lipton, Rosen & Katz pełnią rolę doradców prawnych. Goldman Sachs działa jako wyłączny doradca finansowy dla 3D Systems, a Freshfields Bruckhaus Deringer wraz z Herzog, Fox & Neeman w Izraelu działają jako doradca prawni.

Niezależnie od powyższego, Stratasys odrzucił łącznie pięć różnych ofert od Nano Dimension – trzy oferty gotówkowe i dwie częściowe oferty przetargowe. 30 maja 2023 r. ogłosił, że jej zarząd, po konsultacji z niezależnymi doradcami finansowymi i prawnymi, jednogłośnie ustalił, że częściowe wezwanie Nano Dimension na nabycie akcji zwykłych spółki za 18,00 dolarów za akcję znacznie zaniża jej wartość i nie leży w najlepszym interesie jej akcjonariuszy.

Na koniec warto dodać, że o ile Nano Dimension jest w kategoriach światowej branży druku 3D bardzo małym graczem, o tyle 3D Systems od lat tworzy ze Stratasys dwójkę absolutnych liderów rynku druku 3D w ujęciu przychodów wygenerowanych tylko i wyłącznie w tym segmencie produktowym (pomijamy HP, GE lub Nikon, dla których przychody z druku 3D stanowią nikłą część całości). 3D Systems – historycznie pierwsza firma w branży druku 3D na świecie, generuje jednak o ok. 100 mln przychodów mniej od Stratasys. Równocześnie teoretyczne połączenie firm w jeden podmiot uczyniłoby prawdziwego giganta, w ofercie którego znajdowałyby się niemalże wszystkie istotne technologie przyrostowe z jakich korzysta świat (wyjątek stanowi MJF – autorska metoda rozwijana przez HP).

Źródło: www.stratasys.com

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like

More in News