Na przestrzeni lat mieliśmy okazję opisywać szereg „wojen patentowych”, których uczestnikami były takie tuzy branży druku 3D jak 3D Systems i Formlabs, Markforged i Desktop Metal czy Stratasys i Afinia (amerykańska marka chińskiego TierTime). Teraz jesteśmy świadkiem kolejnej, tym razem w sektorze biodruku 3D. W spór patentowy uwikłały się Organovo – absolutny pionier technologii druku 3D z materiału komórkowego oraz Cellink (obecnie BICO) – światowy lider w produkcji biodrukarek 3D.

27 lipca 2021 r. w sądzie federalnym w Waco w Teksasie Organovo złożyło skargę, domagając się odszkodowania pieniężnego za patenty, które zostały rzekomo naruszone przez Cellink. Równocześnie ubiega się o orzeczenie sądowe, które zablokuje Cellinkowi możliwość korzystania z trzech patentów Organovo dotyczących urządzeń, systemów i metod wytwarzania tkanek (US9149952B2), udoskonaleń technologii biodrukowania ułatwiających automatyzację procesów wytwarzania tkanek i narządów (US9315043B2) oraz sposobu drukowania struktur 3D (US9855369B2).

Ponadto Cellink jest oskarżany o naruszenie czwartego patentu należącego do Uniwersytetu w Missouri, który został przekazany Organovo na wyłączność, zatytułowanego „Samoporządkowanie agregatów komórkowych i metody wytwarzania zmodyfikowanej tkanki poprzez drukowanie organów” (US9752116B2). Jak wynika z skargi Organovo, kwestia złamanie patentów dotyczy dwóch modeli biodrukarek 3D – Cellink Bio X i Bio X6.

Cellink twierdzi jednak, że oskarżenia są bezpodstawne. W czerwcu 2021 r. firma złożyła dwie petycje do instytucji Inter Partes Review (IPR), kwestionując ważność dwóch patentów Organovo dotyczących jej obecnej technologii biodruku 3D przed Urzędem Patentów i Znaków Towarowych USA (USPTO).

Gdyby te postępowania w zakresie praw własności intelektualnej zostały uwzględnione, mogłyby doprowadzić do unieważnienia zakwestionowanych roszczeń w patentach Organovo. Organovo oczekuje, że USPTO podejmie decyzję do grudnia 2021 r. Jeśli tak się stanie, przeprowadzi proces administracyjny w celu ustalenia zdolności patentowej zastrzeżeń patentowych zakwestionowanych w prawach własności intelektualnej i wyda ostateczne orzeczenie w ciągu roku. Jeśli jednak USPTO odmówi wszczęcia praw własności intelektualnej do kwestionowanego roszczenia, decyzja jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

Ostatecznie, jeśli Cellink odniesie sukces w postępowaniu dotyczącym praw własności intelektualnej, Organovo może utracić patenty na prawa własności intelektualnej, ograniczając zdolność firmy do powstrzymania innych przed używaniem lub komercjalizacją produktów i technologii podobnych lub identycznych do ich własnych.

Źródło: www.3dprint.com

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like