CELLINK, największy producent biodrukarek 3D na rynku, podjął dość zaskakującą i niespodziewaną decyzję o zmianie nazwy. Docelowo szwedzko-amerykańska firma ma nazywać się BICO, co stanowi skrót od frazy „BIo COnvergence” (bio-konwergencja). Ma odzwierciedlać strategiczny program biokonwergencji firmy i podkreślać, że aktualnie stanowi grupę kilku spółek zależnych podzielonych na trzy obszary biznesowe. Pierwszym krokiem w procesie zmiany nazwy będzie uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jakie odbędzie się 6 sierpnia 2021 r. oraz zmiana Statutu, a następnie rejestracja w szwedzkim Urzędzie Rejestracji Spółek.

W bieżącym roku CELLINK przeprowadził szeroko zakrojone prace nad nową identyfikacją swojej marki. Celem było stworzenie strategii, która lepiej odzwierciedla rozwój Grupy oraz lepiej wykorzystuje siłę i przyszły potencjał nowej marki. Ważnym elementem było dalsze wzmocnienie dostosowania do strategicznego programu konwergencji biologicznej Grupy.

Propozycja zmiany nazwy firmy dotyczy tylko CELLINK AB – spółki zależne wchodzące w skład Grupy zachowają swoje nazwy. Nie nastąpią żadne zmiany w nazwach stanowisk pracowników. W przyszłości nazwa CELLINK będzie nadal używana przez spółkę zależną CELLINK Bioprinting AB, która rozwija i sprzedaje biodrukarki i materiały eksploatacyjne pod marką CELLINK.

Jeśli zmiana nazwy zostanie zatwierdzona na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zmianie ulegnie skrót na giełdzie papierów wartościowych z CLNK na BICO.

Źródło: www.cellink.com
Grafika przewodnia: materiały prasowe CELLINK

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Posiada 15-letnie doświadczenie w biznesie. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie.

Comments are closed.

You may also like