W dniach 4 – 5 grudnia 2017 r. w Gdańsku i Gdyni odbyła się druga edycja Pomorskich Dni Druku 3D. Podczas tegorocznego wydarzenia, szczególny nacisk został położony na wykorzystanie możliwości technologii przyrostowych w różnego rodzaju aplikacjach medycznych. Druk 3D nie jest już tylko domeną protetyków i stomatologów – wykorzystują go zarówno chirurdzy w czasie przygotowań do skomplikowanych zabiegów, jak i naukowcy zajmujący się numeryczną analizą mechaniki płynów.

Wydarzenie okazało się być świetną okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami z branży druku przestrzennego, nowicjuszami, a także pomiędzy użytkownikami, którzy zastanawiają się nad optymalizacją różnego rodzaju procesów z wykorzystaniem druku 3D. To również jedyna w swoim rodzaju okazja do konfrontacji oczekiwań dotyczących wyrobów medycznych ze strony ekspertów rozwiązań inżynieryjnych jaki i specjalistów medycznych.

Miejscem pierwszego dnia konferencji był Gdański Park Naukowo-Technologiczny. Sesje wykładowe były skupione wokół tematów związanych z cyfrowymi technologiami obrazowania medycznego i produkcji modeli przedoperacyjnych, a także zastosowań druku przestrzennego w aplikacjach stomatologicznych i protetycznych.

Odwiedzający mieli szansę zapoznania się również z strefą w której prezentowane były urządzenia pracujące w technologii addytywnej (m.in. VShaper 270 MED, którego oficjalnym dystrybutorem w Polsce jest Bibus Menos – jeden z organizatorów wydarzenia), specjalistyczny sprzęt dedykowany branży stomatologicznej, a także efekty prowadzonych projektów (Serce 3D).

W części wykładowej prelegenci przedstawiali argumenty uzasadniające wykorzystanie druku przestrzennego zarówno podczas przygotowania się do zabiegu (modele przedoperacyjne) jak i w trakcie jego trwania (m.in. zindywidualizowane implanty czy drukowane 3D elementy stomatologiczne). Prezentowana przez dr Marcina Elgalala z Pracownii Indywidualnych Implantów Medycznych w Łodzi koncepcja przygotowywania tzw. surgical guides, a także implantów stosowanych do konkretnego przypadku medycznego zyskuje coraz większa popularność.

dr Marcin Elgalal – Pracownia Indywidualnych Implantów Medycznych

Możliwość zgrubnego zaplanowania zabiegu przez chirurga często wpływa na podwyższenie jakości świadczonej pomocy o czym mówił m.in. Wojciech Wojtkowski oraz dr inż. Henryk Olszewski z Stowarzyszenia Serce 3D, który poprzez swoją organizację drukowania modeli serc pacjentów wykonanych na podstawie obrazowania medycznego pomaga kardiochirurgom dziecięcym w wczesnym wykrywaniu potencjalnych komplikacji, jakie mogą wystąpić w trakcie operacji.

Wojciech Wojtkowski – Stowarzyszenie Serce 3D

Dodatkowo, modele anatomiczne wytwarzane w technologii druku 3D mogą również wpływać na jakość kształcenia studentów kierunków medycznych. Wyniki ankietyzacji studiów, które przedstawił Jacek Meyer-Szary, jednoznacznie wskazują, że rosnąca popularność technologii addytywnych może prowadzić do optymalizacji sposobów nauczania i zwiększać ich efektywność.

Każdą z sesji zamykał panel dyskusyjny, dający nie tylko możliwość wymiany doświadczeń związanych z technologiami przyrostowymi, ale także wyrażenia swoich opinii i domniemywań na temat przyszłości i przewidywanego rozwoju technologii. Jak przyznają eksperci, zakres stosowania profesjonalnych rozwiązań z zakresu technologii addytywnych w medycynie jest obecnie o wiele większy niż możemy przypuszczać. Jeśli chodzi o problemy związane z drukiem modeli przedoperacyjnych największą przeszkodą są nieuregulowane kwestie danych osobowych pacjentów związanych z badaniami obrazowania medycznego.

Dodatkowo specjaliści podkreślali, że mimo rozbieżnego podejścia do równych kwestii, ich cel jest taki sam – zwiększanie jakości rozwiązań medycznych poprzez m.in. badania umożliwiające poznanie jak największej ilości czynników wpływających na zmienność  przetwarzanych danych danych. Jeśli chodzi o przewidywania rozwoju technologii wśród prelegentów dominowały głosy o konieczności poszerzania bazy dostępnych tworzyw w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań materiałowych (doprowadzając do upowszechnienia się metody druku 3D z komórek macierzystych i tkanek natywnych).

Panel dyskusyjny

Drugi dzień konferencji odbywający się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym poświęcony był tematom druku 3D protez i implantów, a także przechodzenia skomplikowanego procesu wytwarzania i certyfikacji wyrobów medycznych. W strefie wystawców uczestnicy mogli zobaczyć jak wyglądają metalowe elementy protetyczne wykonane w technologii spiekania certyfikowanych proszków metalicznych.

Wśród wystawców znalazły się zarówno firmy, które od dawna stanowią część branży technologii addytywnych jak i innowacyjne start-up’y. Do nich z pewnością można zaliczyć Cabiomede, firmę świadczącą usługi z zakresu badania i rozwoju na żądanie przedsiębiorstw z sektora biomedycznego (branża medyczna, rehabilitacyjna i sportowa), pomagając tworzyć optymalne rozwiązania dla konkretnych klientów.

O rozwiązaniach protetycznych mówili również prelegenci z firmy Glaze Phrostetic, którzy w swoich wyrobach wykorzystują niemal nieograniczoną możliwość kreowania form i faktur jaką oferują technologie addytywne. Jak sami przyznają, tworzone przez nich modularne protezy kosmetyczne,  mają pozwalać użytkownikom na wyrażanie swojej osobowości i dobieranie ich tak jak wybiera się buty czy torebki.

Zaskakująca mnogość różnorodnych zastosowań druku przestrzennego w polskiej branży medycznej jest niezwykle optymistyczną perspektywą rozwoju. Miejmy nadzieję, że w ciągu kilku następnych lat drukarki przestrzenne, które dla zachodnich producentów wyrobów medycznych są już standardem, również w Polsce staną się integralną częścią procesów badawczych i produkcyjnych.

Materiał filmowy: gdynia.pl

Magdalena Przychodniak
Inżynier biomedyczny śledzący najnowsze doniesienia dotyczące biodruku oraz zastosowań druku przestrzennego w nowoczesnej medycynie.

    Comments are closed.

    You may also like