Desktopowe Drukarki 3DInformacje branżoweStrony www i aplikacjeZORTRAX

Premiera Z-SUITE 2.8.0 i możliwość drukowania 3D na Zortraxie bez raftu!

Kolejny miesiąc – kolejna aktualizacja Z-SUITE! Tym razem Zortrax opublikował bardzo duży pakiet zmian i nowych funkcjonalności – w tym jedną iście rewolucyjną. Po raz pierwszy w historii użytkownicy drukarek 3D z serii M200 / M200 Plus oraz M300 / M300 Plus będą mogli drukować detale z pominięciem raftu! Zmian i modyfikacji jest oczywiście więcej – poniżej prezentujemy listę najważniejszych z nich…

Jedną z cech charakterystycznych drukarek 3D typu FFF Zortraxa jest perforowany stół roboczy. Z jednej strony poprawia on przyczepność detalu do jego powierzchni – z drugiej niejako wymusza stosowanie kilkuwarstwowego raftu, dzięki czemu spód modelu jest gładki. Co jednak w przypadku detali, których geometria ma taki charakter, że stykają się z powierzchnią stołu w niewielkim stopniu, lub ich przeznaczenie jest na tyle specyficzne, że chropowata powierzchnia jednej ze ścianek jest w pełni akceptowalna? Nowy update Z-SUITE rozwiązuje ten problem.

W najnowszej wersji 2.8.0 istnieje możliwość edycji ustawień dla raftu, jak również całkowitej rezygnacji z niego. Zmian i modyfikacji dokonujemy z poziomu trzeciego poziomu edycji pliku do druku 3D – PRINT SETTINGS. Po przejściu w zakładkę ADVANCED (ustawienia zaawansowane), na samym dole znajdziemy parametry ustawień dla pierwszej warstwy drukowanego modelu oraz samego raftu.

Ustawiać możemy:

 • współczynnik płynięcia filamentu – do wyboru zakres od 50% do 100%
 • liczba warstw, z której zostanie zbudowany raft (co najmniej 3)
 • prędkość drukowania raftu –  do wyboru zakres od 50% do 100%
 • gęstość – do wyboru zakres od 50% do 100%
 • odległość pomiędzy raftem a powierzchnią stołu – zakres ustawiany w milimetrach.

Podobne ustawienia są dostępne dla pierwszej warstwy drukowanego modelu:

 • współczynnik płynięcia filamentu
 • prędkość drukowania
 • gęstość
 • odległość pomiędzy pierwszą warstwą, a powierzchnią stołu (jeżeli wybierzemy opcję druku 3D bez raftu).

Reasumując, to bardzo istotna funkcjonalność oprogramowania, gdyż daje sporo swobody użytkownikom, przy projektowaniu procesów druku 3D dla określonych detali. Pozwala nie tylko na przyspieszenie czasu, lecz również oszczędności zużycia materiałów.

Kolejne ważne zmiany w Z-SUITE 2.8.0 to:

 • nowy interfejs – w nowej wersji programu zrezygnowano z górnych belek, które choć bardzo przydatne, zasłaniały istotną część obszaru roboczego; teraz wszystkie modyfikacje i zmiany dokonywane są za pomocą okienek wyświetlających się po lewej stronie

 • sygnalizacja (czerwonym kolorem) miejsc na modelu, które wymagają zastosowania struktur podporowych; są one widoczne na pierwszym widoku (MODEL) i w widoku ręcznej edycji struktur podporowych (SUPPORT – musimy uaktywnić tą opcję w PRINT SETTINGS)

 • możliwość zmiany średnicy głowicy drukującej dla Z-ULTRAT i Z-HIPS – przydatna opcja w przypadku drukowania precyzyjnych modeli (głowica o średnicy 0,3 mm) jak i szybkich, dużych (głowica o średnicy 0,6 mm).

Zmiany optymalizacyjne:

 • profil dla Z-ULTRAT dla drukarki 3D Zortrax M300
 • funkcja dzielenia modelu 3D w ustawieniach druku 3D dla Zortrax Inkspire
 • nowa funkcja kasowania (resetowania) ustawień druku 3D i powrót do ustawień domyślnych
 • nowa funkcja kasowania (resetowania) dokonanych rotacji dla modelu i powrót do jego początkowego ułożenia
 • poprawione czasy naświetlania dla żywic BASIC dla Zortrax Inkspire
 • poprawiona jakość druku 3D dla Z-ABS w wydrukach z warstwą ustawioną na poziomie 0,19 mm
 • poprawiona jakość druku 3D ścianek wypełnienia dla materiału Z-PCABS.

Ostatnia ważna informacja, to brak rozwijania nowych funkcjonalności Z-SUITE dla starszych modeli M200 i M300. Zortrax będzie w dalszym ciągu naprawiał ewentualne usterki lub błędy, ale wszystkie nowe funkcje jakie będą się w przyszłości pojawiać trafią już tylko do drukarek 3D z serii M Plus.

Źródło: www.zortrax.com

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like