Cura to jeden z najpopularniejszych, darmowych slicerów dostępnych na rynku. Po udanej fazie beta testów, która trwała zaledwie trzy tygodnie, Ultimaker wypuszcza stabilną wersję Cura 3.4. Nowa wersja wprowadza kilka ciekawych funkcji i ulepszeń i można ją pobrać bezpośrednio ze strony producenta.

Oprócz wprowadzonych poprawek Ultimaker skupił się przede wszystkim na ulepszeniu mechanizmów cięcia, lepszą integrację z formatami generowanymi przez najpopularniejsze programy do modelowania oraz aktualizację wtyczek.

Aktualizacja wtyczek

Przeprojektowano przeglądarkę wtyczek, uzupełniając ją o elementy graficzne, przez co stała się bardziej czytelna i umożliwia wgląd w większą liczbę informacji o wtyczkach. Do najciekawszych plug-in’ów zaliczyć możemy między innymi:

  • Cura Backups – umożliwia tworzenie kopii zapasowych ustawień i zapisywanie ich w chmurze. W tym celu konieczne jest założenie konta na serwerze Ultimaker’a.
  • OctoPrint – nowa wersja wtyczki serwera drukowania OctoPrint.
  • AutoDesk Inventor Integration – bezpośrednie otwieranie plików utworzonych przez to oprogramowanie. Pliki są konwertowane automatycznie.
  • Bleder Integration – otwieranie plików w formacie zapisywanym przez Blender.

Poza wyżej wymienionymi, na podobnej zasadzie, istnieje możliwość bezpośredniego importowania plików przygotowanych przez oprogramowanie FreeCAD oraz OpenSCAD.

Ulepszenia mechanizmów cięcia oraz wybrane pozostałe zmiany

Infil support – po włączeniu tej funkcji wypełnienie generowane jest tylko tam, gdzie jest to konieczne.

Print outside perimeter before holes – w przypadku drukowania otworów wymusza rozpoczynanie wykonywania najpierw obrysów zewnętrznych.

Support wall line count – pozwala ustalić ile obrysów ma być wykonanych wokół wygenerowanych supportów.

Avoid supports when travelling – omijanie podpór w czasie jałowego ruchu głowicy. Zapobiega przypadkowemu zahaczeniu o support.

Automatyczne zaznaczanie modelu po imporcie – ustawienie pozwala na określenie, czy zaimportowany model ma być domyślnie zaznaczany, czy nie.

Configuration error assistant –  wyświetlanie oraz gromadzenie danych o automatycznie wykrytych błędach plików konfiguracyjnych.

Drukarki 3D firm trzecich oraz poprawa stabilności

Nowe profile drukarek 3D – powiększono listę wstępnie zdefiniowanych modeli drukarek firm trzecich.

Pusta nazwa pliku – w momencie wysłania nienazwanego zadania do Cura Connect otrzymywaliśmy informację o wysłaniu pliku, ale nie pojawiał się on obecny w kolejce drukowania. Teraz nawet nienazwany plik trafi do kolejki jaki „Unnamed”.

Poza wyżej wymienionymi wprowadzono też szereg poprawek drobnych błędów wizualnych oraz technicznych.

Najnowszą wersję Cura 3.4 można pobrać stąd.

Źródło: www.all3dp.com, www.ultimaker.com

Łukasz Długosz
Redaktor Naczelny 3D w praktyce. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, fan gier komputerowych oraz właściciel sklepu filaments4U.com.

Comments are closed.

You may also like