Praktycznie od samego początku swojego istnienia, Zortrax podkreślał chęć wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych. Proces zapoczątkowany formalnie w 2015 r., gdy firma przekształciła się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, ma szansę wkrótce się zakończyć. Podczas dzisiejszego NWZA (nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy), akcjonariusze Zortrax podjęli szereg strategicznych decyzji umożliwiających Spółce debiut na GPW w Warszawie.

Chociaż faktyczny debiut uzależniony będzie od warunków rynkowych, spółka rozpoczęła prace związane z jego przygotowaniem. Dziś podjęto m.in. decyzje o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Zortrax do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW dematerializację akcji spółki. Powzięto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F. Przyjęto także program motywacyjny dla członków zarządu, kluczowej kadry menadżerskiej oraz współpracowników spółki na lata 2017-2018, co ma pomóc Spółce w realizacji jej celów biznesowych.

Dotychczasową działalność operacyjną Zortrax finansował m.in. poprzez emisję obligacji, które wykupił w kwietniu br. W 2016 firma osiągnęła zysk netto na poziomie 14,3 mln PLN (wzrost o 78% w stosunku do roku 2015), całkowite przychody ze sprzedaży zamknęły się kwotą 53,8 mln PLN (wzrost o 43% w stosunku do 2015), a wskaźnik EBIT za rok 2016 osiągnął poziom 17,8 mln PLN (wzrost o 74% w stosunku do roku 2015).

Teraz Komisja Nadzoru Finansowego musi zatwierdzić prospekt emisyjny. Gdy to nastąpi, Zortrax ogłosi plany kolejnych działań – w tym być może datę debiutu? Kluczowa dla tej decyzji będzie jednak koniunktura na rynku papierów wartościowych.

Źródło: materiały prasowe

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like

More in News