Spectrum Filaments, polski producent filamentów, przygotował kilka wiosennych nowości – do swojej oferty wprowadził nowy materiał, a także wdrożył system verify your spool, obejmujący wszystkie produkty z oferty producenta.

W tegorocznej, piątej edycji plebiscytu Nagrody Polskiej Branży Druku 3D Spectrum Filaments zdobyło 179 punktów, zdobywając jednocześnie tytuł Najlepszego Polskiego Producenta Filamentów Roku 2018.

Materiał PLA MATT

PLA MATT, nowy filament w ofercie Spectrum Filaments, to materiał na bazie PLA, którego skład chemiczny zmodyfikowano w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie matowych powierzchni drukowanych 3D elementów. Jednocześnie, materiał zachowuje wszystkie cechy klasycznych polimerów na bazie PLA – łatwość i wysoką skuteczność drukowania, niski skurcz oraz bardzo dobrą adhezję między warstwami oraz między platformami roboczymi i wytwarzanymi elementami.

Za sprawą zastosowanie modyfikacji składu chemicznego Spectrum PLA MATT możliwe jest wytworzenie elementów o:

  • lepszych właściwościach wytrzymałościowych w zakresie udarności, sprężystości i trwałości w porównaniu do elementów wytworzonych z klasycznego PLA,
  • wysokiej jakości,
  • matowej powierzchni bocznej z mało widocznymi warstwami,
  • zwiększonej adhezji pomiędzy warstwami wydruku 3D.

Spectrum PLA MATT to materiał, który może zostać wykorzystany w tych aplikacjach, gdzie priorytetem jest wygląd detali – m.in. w prototypowaniu we wzornictwie przemysłowym, aby wizualizować koncepcjię autora oraz do przedstawiania designerskich wariantów danych konstrukcji (np. makiety architektoniczne). Dodatkowo, wydruki znajdą zastosowanie w branży dekoracji wnętrz.

System verify your spool

Kolejną nowością wprowadzoną przez Spectrum Filaments jest system verify your spool, obejmujący wszystkie produkty z ich oferty. Główną ideą nowo wprowadzonej funkcji jest umożliwienie klientom śledzenia przebiegu średnicy na całej długości szpuli – znajomość rzeczywistych parametrów pozwoli na uzyskanie lepszej jakości wydruku.

Podczas produkcji każdy 1mm filamentu jest stale mierzony w 2 osiach z dokładnością ± 0,8 µm i na bieżąco rejestrowany. Każda szpula otrzymuje naklejkę z indywidualnym kodem QR i identyfikatorem szpuli. Przebieg całego procesu ilustruje poniższy film:

Aby uzyskać wgląd jak działa system należy odwiedzić stronę verify.spectrumfilaments.com, a następnie wpisać numer identyfikacyjny szpuli. Uwzględnione zostały takie informacje jak: owalność, średnia ważona średnicy oraz odchylenie standardowe.

Każda szpula wyprodukowana po 01.05.2019 będzie zawierać naklejkę z indywidualnym kodem QR. Ze względu jednak na stany magazynowe niektóre dostawy mogą zawierać zarówno nowe jak i stare szpule (tj. bez QR kodu).

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like