DNV – dostawca usług zarządzania ryzykiem i gwarancji oraz jeden z wiodących twórców norm, koncentrujący się na wytwarzaniu przyrostowym, opublikował nowe wydanie normy DNV-ST-B203 dotyczącej druku 3D części z metalu. Norma, która jest wynikiem wspólnego projektu branżowego, obejmuje podstawowe wymagania dotyczące najbardziej uznanych technologii druku 3D z metalu i opisuje nowe koncepcje zapewniania jakości w obszarze produkcji opartej na danych cyfrowych.

Wytwarzanie przyrostowe oferuje nie tylko specyficzną technikę produkcji, z nowymi i unikalnymi wymaganiami projektowymi, ale także potencjalne rozwiązanie wyzwań związanych z łańcuchem dostaw, umożliwiając lokalną produkcję na rynku globalnym. Druk 3D pozwala na cyfrowe przechowywanie modeli 3D części zamiennych na serwerze i ich dystrybucję przez Internet – zamiast produkować je fizycznie na zapas i przechowywać w magazynach.

Nowa edycja normy DNV-ST-B203 zawiera wymagania dotyczące kwalifikacji i produkcji dla trzech nowych technologii druku 3D z metali, które uzupełniają dwie inne, opublikowane wcześniej w pierwszej edycji. Nowe wydanie zawiera przepisy dotyczące metod:

  • ukierunkowane osadzanie energii za pomocą łuku elektrycznego i wiązki laserowej (DED-arc i DED-LB)
  • fuzja w łożu proszkowym z wykorzystaniem wiązki laserowej i elektronowej (PBF-LB i PBF-EB)
  • natryskiwanie spoiwa (Binder Jetting)

Ponadto norma DNV-ST-B203 zawiera wszystkie wymagania dotyczące kwalifikacji połączonych metod produkcji, takie jak cechy wydruków 3D i zdefiniowane kryteria akceptacji dla badań nieniszczących. Norma zawiera również nowe wytyczne dotyczące definicji rodzin części, które mogą przedłużyć ważność kwalifikacji. Dodano nowe wytyczne dotyczące wyboru klas krytyczności (AMC), które mogą pomóc użytkownikom końcowym wybrać odpowiedni poziom zapewnienia jakości dla danej aplikacji, jak również niekonwencjonalnych technik kontroli i monitorowania w trakcie procesu, które mogą pomóc producentom poprawić wydajność i jakość oraz zwiększyć swobodę projektowania wytwarzania przyrostowego.

Norma stworzona przez DNV była pierwszą akceptowaną na całym świecie normą do produkcji i stosowania wysokiej jakości części z metalu wytwarzanych metodą addytywną dla przemysłu naftowego, gazowego, morskiego i energetycznego. Nowa edycja powstała w ramach wspólnego projektu branżowego (JIP) prowadzonego przez Centrum Technologiczne DNV w Oslo.

Źródło: www.dnv.com
Zdjęcie: www.dnv.com (materiały prasowe / wszystkie prawa zastrzeżone)

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like