Druk 3D z elastycznych żywic światłoutwardzalnych stanowi jedną z głównych przewag względem innych metod produkcji addytywnej. Fotopolimerowe drukarki 3D posiadają dużo szersze możliwości produkcyjne w tym zakresie, szczególnie w kwestii elastyczności i dokładności, niedostępne dla innych technik w rodzaju FDM / FFF, czy technologii proszkowych.

Druk 3D z wykorzystaniem żywic światłoutwardzalnych umożliwia produkcję części z wysoką dokładnością i gładkością powierzchni. Jest zarazem idealny do produkcji elastycznych części o skomplikowanych geometriach. Metoda FDM/FFF, choć bardzo popularna, ma istotne ograniczenia w zakresie dokładności i gładkości powierzchni, a także w wyborze elastycznych materiałów. Druk 3D z elastomerów jest bardzo trudny i wymaga stosowania niskich prędkości, aby filament płynnie był wprowadzany do układu drukującego drukarki 3D i się nie podwijał i nie blokował. Dużo lepiej wygląda to w technologiach proszkowych – SLS i MJF, gdzie stosuje się TPU. Jednakże tu również są pewne ograniczenia co do giętkości i rozciągliwości gotowych części w porównaniu z tym co oferują żywice światłouttwardzalne.

Elastyczne żywice światłoutwardzalne oferują różnorodność w zakresie twardości, mierzonych skalą Shore’a. Od super miękkich żywic Shore’a A, idealnych do aplikacji wymagających elastyczności, po twardsze żywice Shore’a D, które nadają się do bardziej sztywnych, ale nadal elastycznych zastosowań. Na drukarkach 3D tego typu istnieje możliwość do osiągnięcia poziomu 50-60 D w skali Shore’a, podczas gdy w technologii FDM / FFF zejście poniżej 85 D w skali Shore’a jest już bardzo problematyczne i większość drukowanych aplikacji posiada giętkość na poziomie zaledwie 90-95D.

Druk 3D z elastycznymi żywicami światłoutwardzalnymi oferuje znaczące korzyści w porównaniu z innymi metodami produkcji addytywnej. Zapewniają większą elastyczność, dokładność i gładkość powierzchni, umożliwiając tworzenie złożonych, elastycznych części, które są trudne do osiągnięcia za pomocą tradycyjnych technik druku 3D. Technology Applied – największa polska firma świadcząca usługi druku 3D, wykorzystuje te metody produkcyjne do tworzenia aplikacji niemożliwych do wykonania innymi metodami addytywnymi.

Źródło: www.3dprintingcenter.net

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like