IperionX zakończył prace nad szczegółowym projektem inżynieryjnym dla planowanego Zakładu Demonstracyjnego Tytanu (TDF) o wydajności produkcyjnej 125 metrycznych ton rocznie („tpa”), który został ogłoszony we wrześniu 2022 roku. Stworzono także Ocenę Techniczno-Ekonomiczną dla rozbudowy zakładu o pierwszą Komercyjną Fabrykę Tytanu (TCF-1) o wydajności 1,125 tpa, która powstanie w Southern Virginia Technology Park w hrabstwie Halifax, w stanie Wirginia w USA.

TDF i TCF-1 wykorzystają technologie redukcji metalotermicznej wspomaganej wodorem (HAMR) do produkcji proszku tytanowego. Rozbudowa TCF-1 do wydajności 1,125 tpa umożliwi IperionX osiągnięcie największej na świecie wydajności w produkcji proszku tytanowego z recyklingu. Będzie to zarazem jedyny zakład produkujący tytan, wykorzystujący 100% odpadów metalicznych tytanu jako surowiec. Będzie to również jedyny taki obiekt z zerowymi emisjami zakresu 1 i 2 oraz najniższą intensywnością emisji dwutlenku węgla w przypadku produkcji jakiegokolwiek komercyjnego produktu proszku tytanowego.

Przewiduje się, że TDF będzie uruchamiane w IV kwartale 2023 roku i osiągnie gotowość operacyjną do końca I kwartału 2024 roku, z założeniem osiągnięcia tempa produkcji 125 tpa do III kwartału 2024 roku. Realizacja TDF nadal zależy od udanej zgody zarządu na ostateczną decyzję inwestycyjną, która jest przewidywana na III kwartał 2023 roku.

Przewiduje się, że TDF początkowo wyprodukuje około 15 tpa sferycznego proszku tytanowego i około 110 tpa kątowego proszku tytanowego. Następnie IperionX planuje zainstalować dodatkowe urządzenia w zakładzie, aby umożliwić elastyczność operacyjną do produkcji 125 tpa w 100% kątowego proszku tytanowego lub 100% sferycznego proszku tytanowego za dodatkowy koszt kapitałowy wynoszący 6,9 mln dolarów. Przewidywane koszty gotówkowe dla produkcji 125 tpa sferycznego proszku tytanowego w TDF wynoszą około 72 dolarów za 1kg.

Fabryka o większej wydajności TCF-1 może być operacyjna do IV kwartału 2025 roku, jeśli zamówienia na elementy o długim czasie realizacji zostaną złożone w III kwartale 2024 roku. TCF-1 ma być zaprojektowane do produkcji 1,125 tpa kątowego lub sferycznego proszku tytanowego. Koszty kapitałowe związane z tą ekspansją wyniosą około 70 milionów dolarów, z czego około 48 milionów dolarów będzie potrzebnych na zamówienia o długim czasie realizacji, a pozostałe 22 miliony dolarów będą potrzebne podczas uruchamiania dalszej produkcji w 2025 roku.

Zakładając konserwatywną cenę sferycznego proszku tytanowego na poziomie około 130 dolarów za 1 kg (w porównaniu z obecną szacunkową ceną rynkową około 200 dolarów za 1 kg) i korzystając z kluczowych założeń operacyjnych, TCF-1 ma potencjał generowania przychodów rzędu około 145 milionów dolarów oraz EBITDA na poziomie około 100 milionów dolarów w 2026 roku.

Źródło: www.businesswire.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like