Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała normę ISO 5425:2023 dla materiału PLA w kontekście druku 3D. Nowa norma o nazwie „Specyfikacje dotyczące stosowania filamentu na bazie poli(kwasu mlekowego) (PLA) w zastosowaniach związanych z wytwarzaniem przyrostowym” została ogłoszona w sierpniu br.

Norma ISO 5425:2023 zapewnia spójne i kontrolowane pod względem jakości wykorzystanie filamentu PLA, definiując specyfikacje techniczne i wytyczne dla jego użytkowania w procesie druku 3D. Proces prowadzący do publikacji niniejszego standardu rozpoczął się we wrześniu 2019 r., kiedy firma Esun Industrial Co., Ltd. (znana również jako eSUN) z siedzibą w Shenzhen oraz Uniwersytet Technologii i Biznesu w Pekinie wspólnie przedstawiły nową propozycję na konferencji ISO. Po jego przyjęciu, dedykowana grupa robocza składająca się z globalnych ekspertów zwoływała liczne spotkania w celu planowania i rozwijania tego standardu.

Norma przeszła rygorystyczny proces konsultacji i zatwierdzenia, który obejmował kilka etapów głosowania, w tym wersję roboczą (WD), wersję komitetową (CD) i projekt normy międzynarodowej (DIS). W ramach standardu pomyślnie rozwiązano istotne problemy, co doprowadziło do płynnego przejścia przez proces zatwierdzania, bez zgłaszania żadnych uwag technicznych na etapie głosowania w DIS. W rezultacie pominięto etapy końcowego projektu międzynarodowej normy (FDIS), a ISO opublikowało normę.

ISO 5425:2023 to istotny dokument opisujący specyfikacje techniczne filamentu PLA, obejmujące podstawowe parametry, takie jak wygląd, masa netto i tolerancja, średnica, tolerancja owalności, granice substancji lotnych, obciążenie rozciągające żyłki i wydłużenie żyłki przy zerwaniu. Oprócz tych specyfikacji norma zapewnia ramy dla metod testowania, zasad wykrywania, znakowania, etykietowania, pakowania, transportu i przechowywania filamentu PLA.

Norma jest dostępna pod tym adresem.

Źródło: www.iso.org via www.3dprintingindustry.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like