Międzynarodowy komitet ASTM F42 oraz ISO TC261 opublikował nowy zestaw norm ISO / ASTM 52941 dotyczących wytwarzania przyrostowego w technologii Laser Beam Powder Bed Fusion. Standardy ISO oraz ASTM F42 dostarczają wymagania dotyczące procesu wytwarzania, kwalifikacji wyrobów i metod testowania produktów wytworzonych przyrostowo LB-PBF w zastosowaniach w lotnictwie.  

Wprowadzone w ISO / ASTM 52941 regulacje umożliwiają zakwalifikowanie wydruków 3D do użytku w cywilnych, komercyjnych i wojskowych statkach powietrznych, a także w maszynach, transporcie oraz statkach kosmicznych. 

Każdy główny komitet w ASTM składa się z podkomitetów, odpowiedzialnych za określone segmenty w ramach danej dziedziny tematycznej. ASTM F42.07, Additive Manufacturing Technologies – Applications, jest odpowiedzialny za kontrolę w dziedzinie zastosowań druku 3D. Norma ISO / ASTM 52941 dotyczy regulacji w zakresie wytwarzania przyrostowego, wydajności i niezawodności systemów oraz testów kwalifikujących wydruki wytworzone w technologii LB-PBF dla materiałów metalowych w zastosowaniach lotniczych. 

Standardy dotyczące wytwarzania przyrostowego, powstałe w podkomitecie F42 są wynikiem współpracy wiodących organizacji normalizacyjnych ASTM (the American Society for Testing and Materials) i ISO (International Organization for Standarization). Stworzenie standardów i norm dotyczących relatywnie nowej technologii fabrykacji addytywnej wymagały sojuszu pomiędzy konkurującymi organizacjami. 

Wprowadzone standardy podlegające jurysdykcji podkomitetu F42.07 to: 

 • ISO / ASTM52942-20 Wytwarzanie przyrostowe – Zasady kwalifikacji – Kwalifikowanie operatorów maszyn i urządzeń operujących w technologii Powder Bed Fusion dla metali i elementów wytwarzanych przyrostowo do zastosowań lotniczych
 • ISO / ASTM52941-20 Wytwarzanie przyrostowe – Wydajność i niezawodność systemu – Testy akceptacyjne maszyn operujących w technologii Laser Beam Powder Bed Fusion dla materiałów metalowych do zastosowań lotniczych

Proponowane nowe standardy, podlegające jurysdykcji F42.07 to: 

 • WK66637 Wytwarzanie przyrostowe – Właściwości gotowych części – Specyfikacja stali 4340 w technologii Powder Bed Fusion dla przemysłu transportowego i przemysłu maszyn ciężkich
 • WK67583 Produkcja przyrostowa – Materiały surowcowe – Schemat ponownego wykorzystania proszku w procesach Powder Bed Fusion do zastosowań medycznych 
 • WK73170 Wytwarzanie przyrostowe – Zasady kwalifikacji – Kwalifikowanie operatorów maszyn i urządzeń operujących w technologii Powder Bed Fusion dla metali oraz urządzeń używanych w zastosowaniach lotniczych 
 • WK70164 Wytwarzanie przyrostowe – Właściwości gotowych części – Standardowa praktyka do przypisywania klasyfikacji dla części metalowych
 • WK72659 Wytyczne dotyczące walidacji procesów materiałowych do wytwarzania przyrostowego wyrobów medycznych 
 • WK71269 Wytwarzanie przyrostowe – Zasady kwalifikacji – Wymagania jakościowe dla wytwarzania przyrostowego w zastosowaniach przemysłowych 
 • WK71375-1379 Wytwarzanie przyrostowe – Zasady kwalifikacji – podzielone na pięć części, dotyczące m.in. kwalifikacji operatorów maszyn do produkcji części metalowych, pracujących w technologiach Power Bed Fusion, Laser Beam, Electron Beam, Directed Energy Deposition,
 • WK73231 Wytwarzanie przyrostowe – Wydajność i niezawodność systemu – Testy akceptacyjne maszyn operujących w technologii Powder Bed Fusion do wytwarzania z materiałów metalowych w zastosowaniach lotniczych,
 • WK74302 Wytwarzanie przyrostowe w budownictwie – charakterystyka procesu i wydajność – specyfikacja konstrukcji urządzeń, wytwarzających z żywic do zastosowań w lokalach mieszkalnych
 • WK73688 Wytwarzanie przyrostowe – Zasady kwalifikacji – Ogólna ocena maszyny i definicja KPI dla procesów LPBF-M w zastosowaniach motoryzacyjnych

Źródło: 3dprintingmedia.network

Patrycja Dubert
Inżynier biomedyczny zainteresowany niekonwencjonalnym i innowacyjnym podejściem do medycyny oraz jej połączeniem z nowoczesną technologią.

  Comments are closed.

  You may also like