Relacje z eventów

Relacja z konferencji „Technologie druku 3D oraz digitalizacji 3D i 2D dla archeologii, muzealnictwa i medycyny”

W zeszłą środę (17.03.2017) w Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbyła się konferencja „Technologie druku 3D oraz digitalizacji 3D i 2D dla archeologii, muzealnictwa i medycyny” organizowana przez Canon, SMARTTECH, Digital Center i sam Uniwersytet. Poruszono na niej takie tematy jak cyfryzacja, digitalizacja, wirtualne badania, archiwizacja wieczysta oraz VR i AR – wszystko w kontekście ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego.

Konferencja rozpoczęła się od prezentacji specjalistów z firmy SMARTTECH, którzy wprowadzili uczestników w temat wizualizacji 3D i archiwizacji wieczystej. Mgr inż. Marcin Lewandowski omówił zagadnienie wirtualnych badań nad obiektami, a mgr inż. Agata Pietrzak przedstawiła technologię i konkretne skanery 3D, zaprojektowane z myślą o branży muzealnej i archeologicznej. Flagowym modelem SMARTTECH jest MICRON3D color 24Mpix, wyposażony w najwyższą rozdzielczość na świecie, pozwalający na jednoczesny zapis koloru digitalizowanego obiektu. Zapewnia gęste pokrycie i wysoką jakość odwzorowania detali.

Mgr inż. Jacek Korzeniewski z Canon zaprezentował maszyny drukujące w technologii CJP, czyli selektywne spajanie proszku gipsowego wraz z równoczesnym nanoszeniem koloru. Dzięki drukarkom 3D tego typu można drukować realistyczne kopie eksponatów w sposób tak dokładny, że odzwierciedlają nawet delikatne zadrapania na powierzchni modeli.

Beata Resler z Digital Center wprowadziła uczestników konferencji w świat skanerów płaskich, o wysokiej rozdzielczości. Technologia skanowania pozwala na digitalizację drogocennych manuskryptów, dokumentów, czy ksiąg, bez ryzyka ich uszkodzenia.

Kolejnym segmentem konferencji była prezentacja technologii VR i AR, dzięki którym można zwiedzać wirtualne muzea. Prelekcję poświęconą temu  zagadnieniu poprowadził Paweł Waligóra, współpracownik UKSW. Technologia VR zapewnia niemożliwe przy tradycyjnym zwiedzaniu doznania -np. dokładnie oglądać eksponaty, których oryginały nie są udostępniane zwiedzającym muzea. AR pozwala również na wyświetlenie bezpośrednich informacji na temat uchwyconych przez obiektyw tabletu artefaktów. Na koniec pierwszej części konferencji Pan Wojciech Jopek poruszył temat wykorzystania szeroko pojętych technologii 3D w medycynie, a konkretnie przy tworzeniu protez.

Kolejny prelegent – Marta Bura, specjalistka naukowo-techniczna na Wydziale Historycznym UW, opowiedziała o skanowaniu 3D rzymskich naczyń z epoki brązu, po czym modelowanie 3D w analizie materiałów zabytkowych z najstarszej epoki kamienia przedstawiła Pani Katarzyna Skiba. Zastosowanie technologii 3D zaprezentował także Pan Andrzej Gołembnik w prezentacji „Kiedy pomiar stał się obrazem – podstawy metodyczne współczesnej archeologii”. Pan Gołembnik wykorzystuje skanery trójwymiarowe do precyzyjnego odtworzenia całego otoczenia wokół wykopu, co nie tylko zwiększa precyzję samych badań, lecz umożliwia też stworzenie wspaniałych wizualizacji, przydatnych w szczególności przy pozyskiwaniu sponsorów prac.

Po spotkaniu z prelegentami, goście odwiedzili pracownie digitalizacyjne UKSW, aby zobaczyć wszystkie omówione technologie na żywo. Mgr inż. Adam Rajch ze SMARTTECH zaprezentował także proces digitalizacji trójwymiarowej. Zeskanowana w kolorze miseczka została na żywo poddana obróbce w oprogramowaniu SMARTTECH3Dmeasure v2017, dzięki czemu na ekranie komputera powstał obiekt, na którym widoczne były wszystkie drobne detale. Następnie przetworzono chmurę punktów w siatkę trójkątów gotową do dalszej obróbki oraz druku 3D.

Konferencja była kontynuacją cyklu zapoczątkowanego w marcu tego roku przez Canon i SMARTTECH podczas podobnej inicjatywy dedykowanej dla przemysłu. Spotkanie „Technologie druku 3D oraz digitalizacji 3D i 2D dla archeologii, muzealnictwa i medycyny” to pierwsze tego typu wydarzenie prezentujące tak szeroki przekrój zastosowań nowoczesnych technologii w pracy nad obiektami dziedzictwa narodowego.

Źródło: www.skaner3d.pl

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like