Zortrax - największy polski producent drukarek 3D oraz jedna z dwóch spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych NewConnect, zdecydował się na przesunięcie terminu spłaty obligacji o wartości 3,34 mln PLN. Zamiast pierwotnie zaplanowanego terminu 6 czerwca br., spółka zobowiązała się do wykupu papierów dłużnych do końca roku, czyli do 31 grudnia.

Takie rozwiązanie zostało osiągnięte dzięki porozumieniu zawartemu ze wszystkimi obligatariuszami - w zamian za przesunięcie terminu spłaty, Zortrax zdecydował się na zwiększenie oprocentowania obligacji. Obecnie wynosi ono 14% w skali roku, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do pierwotnie ustalonego na poziomie 10%. Warto przypomnieć, że pierwsza emisja tych papierów miała miejsce w grudniu 2021 roku i jej celem było refinansowanie starszego długu.

Zortrax wykorzystuje papiery dłużne do finansowania swojej działalności od 2014 roku. Mimo to, obligacje te nigdy nie zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Przyczyną takiego stanu rzeczy są zbyt niskie wartości poszczególnych emisji.

Decyzja Zortrax o przedłużeniu terminu spłaty obligacji i podniesieniu oprocentowania jest ciekawym manewrem finansowym, który pozwala firmie na zdobycie dodatkowego czasu na wywiązanie się ze swoich zobowiązań. Należy jednak podkreślić, że ten ruch zwiększa również zobowiązania firmy wobec jej obligatariuszy.

Źródło: www.newconnect.pl

Poznaj sufity napinane

Portal COLORISED to kompleksowe źródło informacji, porad i inspiracji dla osób planujących remonty mieszkań, domów oraz wyposażania wnętrz. Znajdziesz na nim poradniki dotyczące wykończenia wnętrz: sufity napinane PVC, sufity napinane z tkanin, tapety, tapety z tkanin, oświetlenie LED, systemy oświetleniowe LED, podłogi, systemy ogrzewania i wielu innych.

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like