Za sprawą współpracy zawartej pomiędzy spółką 3D Systems i amerykańskim przedsiębiorstwem Stryker produkującym wyroby medyczne, lekarze specjalizujący się w zakresie chirurgii twarzowo-szczękowej zaoszczędzą godziny spędzane w salach operacyjnych. Wszystko za sprawą wdrożeń modeli przedoperacyjnych wykonywanych w technologiach addytywnych, które mają pomóc lekarzom w planowaniu zabiegów.

Kooperacja firm będzie wiązać się z większą dostępnością niekonwencjonalnych metod planowania operacji oraz spersonalizowanych modeli anatomicznych wykonywanych na podstawie badań obrazowania medycznego. Ma to przyczynić się do przyspieszenia zarówno etapu planowania jak i przeprowadzania operacji. Lepiej zaplanowana ingerencja chirurgiczna to większa szansa na uzyskanie spodziewanego efektu bez powikłań pooperacyjnych czy konieczności ponawiania zabiegu.

Jak przyznaje Kevin McAlea, wiceprezes, dyrektor naczelny oddziału 3D Systems odpowiedzialnego za sektor medyczny, szczegółowe, trójwymiarowe modele dopasowane do indywidualnej anatomii pacjenta są nieocenionym wsparciem dla chirurgów. Połączenie technologii addytywnych z usługą VPS (Virtual Surgical Planning) ma znacznie podnieść jakość świadczonych usług medycznych, pozwalając chirurgom na bardziej optymalne planowanie a także dając fachowe wsparcie w trakcie przeprowadzania karkołomnych operacji

Virtual Surgical Planning (VSP) to usługa, która przy zastosowaniu obrazowania medycznego i podczas internetowych sesji z inżynierem biomedycznym z 3D Systems pozwala dokładnie zaplanować skomplikowaną operację. Chirurg przygotowuje wstępny plan operacji i przedstawia go podczas wideokonferencji z inżynierem. Następnie operacja jest symulowana przez program komputerowy na podstawie obrazów tomografii komputerowej pacjenta. Kolejnym etapem współpracy jest przygotowanie specyficznego dla danego pacjenta planu, który razem z wydrukowanymi modelami 3D czaszki pacjenta, wytycznymi, szablonami i narzędziami cyfrowymi jest wysyłany na salę operacyjną.

Zaletą modeli wydrukowanych w 3D jest możliwość zobaczenia szczegółów anatomicznych pacjenta jeszcze przed operacją bez konieczności wyobrażania sobie ich na podstawie dwuwymiarowych obrazów, co jest szczególną zaletą dla młodych lekarzy z niewielkim doświadczeniem. Palpacyjny kontakt z tkanką, którą niedługo zobaczy się na stole operacyjnym pozwala na zaplanowanie zgrubnego planu działania oraz dostrzeżenie defektów, które mogły zostać pominięte podczas przeglądania mniej czytelnych wyników obrazowania medycznego. Plusem jest również stosunkowo niewielka cena i szybki czas wykonania w porównaniu do innych technologii wytwarzania.

Do tej pory 3D Systems zaoferowało użycie technologii VSP w ponad 100 000 przypadków. W jednym z nich spółka zajęła się wydrukowaniem modelu połączonych czaszek bliźniąt Jadona i Aniasa McDonald oraz przygotowaniem „surgical guides”, którym chirurdzy kierowali się, gdy dokonywali kluczowych nacięć podczas operacji odseparowywania dzielonych przez chłopców kości, naczyń, nerwów i skóry.

Porozumienie między przedsiębiorstwem Stryker a 3D Systems, obejmujące Stany Zjednoczone, Kanadę, Europę i Australię, wejdzie w życie 1 lutego br.

Źródło: 3dprint.com

Magdalena Jaśkiewicz
Przyszła inżynier inżynierii biomedycznej, zafascynowana drukarkami 3D i programowaniem. Czynnie uprawiająca bieg na orientację.,./;'[]\

    Comments are closed.

    You may also like