6K Additive – oddział 6K Inc. i lider w zrównoważonej produkcji materiałów do druku 3D z proszków metali, ogłosił zawarcie 5-letniej ogólnej umowy zakupu (BPA) od Army Contracting Command w celu wsparcia Dowództwa Rozwoju Armii Stanów Zjednoczonych (DEVCOM) dla strategicznych, wysokowydajnych proszków metali. Umowa BPA wspiera zwiększone inicjatywy w zakresie badań i rozwoju broni w DEVCOM i pomaga zaspokoić dodatkowe zapotrzebowanie na produkcję prototypów i produkcję małoseryjną w ramach niskonakładowej produkcji.

Z umowy BPA mogą korzystać podmioty w Picatinny Arsenal w stanie New Jersey, Benet Labs w Nowym Jorku, Adelphi Laboratories w stanie Maryland i Rock Island Arsenal w stanie Illinois. Proszki metali 6K Additive będą produkowane przy użyciu autorskiej platformy plazmy mikrofalowej UniMelt, która stanowi podstawę zdolności 6K do pozyskiwania, przetwarzania i odzyskiwania złomu komponentów, złomu warsztatowego i zużytych proszków w celu przetworzenia na proszki metali klasy lotniczej.

System produkcji plazmowej UniMelt firmy 6K ma wyjątkową zdolność do przekształcania wysokiej jakości złomu metalowego w różnych postaciach w wysokowydajne proszki metali do celów wytwarzania przyrostowego, formowania wtryskowego metali i innych technik produkcji metalurgii proszków. W ten sposób zapewniają po raz pierwszy dostęp do ogromnych dostaw strategicznie ważnych metali i stopów, takich jak nikiel i tytan, z warsztatów mechanicznych i składów kości, a także proszków ogniotrwałych, takich jak C103, wolfram i inne, które są krytyczne dla misji współczesnego żołnierza.

Opatentowany proces 6K Additive czyści, przygotowuje i sferoidyzuje złom stopowy w wysokiej jakości proszki o wydajności przewyższającej technologie atomizacji. Proces ten zapewni armii amerykańskiej bezpieczne, identyfikowalne krajowe dostawy krytycznych materiałów, jednocześnie eliminując nieoczekiwane anomalie w wydajności wynikające z wątpliwego pozyskiwania z dostaw zagranicznych.

Departament Obrony USA odniesie korzyści na kilka sposobów dzięki współpracy z 6K Additive:

  • zmniejszanie ryzyka uzależnienia od dostaw zagranicznych — w związku z ograniczoną dostępnością w kraju metali strategicznych, takich jak nadstopy, możliwość wykorzystania materiałów z krajowych składowisk i warsztatów mechanicznych, takich jak komponenty wycofane z eksploatacji, złom warsztatowy lub zużyte proszki, i przetworzenia je na materiały wysokiej jakości, zapewnia armii amerykańskiej bezpieczne krajowe dostawy metali krytycznych.
  • zwiększone bezpieczeństwo w zamkniętej pętli — kluczową kwestią jest jakość i spójność materiałów pochodzących z zagranicy. Recykling wcześniej zakwalifikowanych części Departamentu Obrony, złomu warsztatowego i zużytych proszków tworzy zamknięty obieg materiałów o znanej i identyfikowalnej jakości. Można zapobiec nieoczekiwanym anomaliom wydajności wynikającym z wątpliwego źródła pochodzenia.
  • zaawansowane systemy szybciej w terenie — wysokiej jakości materiały pochodzące z recyklingu pomogą Departamentowi Obrony w szybszym opracowywaniu i wdrażaniu zaawansowanych procesów wytwarzania przyrostowego, formowania wtryskowego metali i kucia proszkowego, umożliwiając tworzenie części o nowatorskiej funkcjonalności, skracając cykle inżynieryjne i przyspieszając „produkcję” cykle „latania”. Przekłada się to na zwiększoną śmiertelność przy obniżonych kosztach.
  • zarządzanie kosztami przy jednoczesnej maksymalizacji jakości — wykorzystanie już certyfikowanego złomu jako surowca radykalnie zmniejsza koszt materiałów wytwarzanych części i zapewnia, że spełniają one pożądaną specyfikację.

Źródło: materiały prasowe 6k Additive

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like