Centrum Zaawansowanych Badań Produkcyjnych (Advanced Manufacturing Research Centre) Uniwersytetu Sheffield to miejsce, gdzie nauka spotyka się z przemysłem. Inżynierowie z AMRC prowadzą szeroko zakrojone badania w zakresie zaawansowanych materiałów i sposobów ich obróbki dla takich gigantów jak Boeing, Rolls-Royce czy Airbus. Ich nadrzędnym celem jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przemyśle, podnosząc tym samym wydajność i efektywność pracy.

Podejmując współpracę z przedstawicielami firm, naukowcy z AMRC muszą mierzyć się z problemami wymagającymi niekonwencjonalnych rozwiązań – również w kwestii technik wytwórczych. Dostęp szerokiego wachlarza dostępnych technologii ma niewątpliwy wpływ na kreatywność inżynierów, dlatego w AMRC mają oni kontakt z równymi metodami wytwarzania, również z drukiem 3D.

Niedawno w dziale projektowania i prototypownia Centrum Zaawansowanych Badań Produkcyjnych zainstalowana została stacja produkcyjna, składająca się z 12 drukarek The Form 2, które działają w technologii SLA 4 myjek oraz 4 urządzeń do utwardzania wydruków światłem UV. Praca drukarek 3D jest na bieżąco monitorowana – dotykowy panel pozwala nie tylko na obsługę urządzeń, ale również dostarcza informacji o stanie wydruków i poziomach materiałów.

Farma została stworzona, aby zapewnić otwarty dostęp do technologii setkom inżynierów pracujących nad różnymi projektami. Jak przyznaje Mark Cocking, pracownik AMRC, instalacja znacznie usprawniła ich prace – dostęp do kilkunastu urządzeń zredukował konieczność kolejkowania wydruków, a fizyczny model gotowy jest w ciągu kilku godzin. Co więcej, fakt, że inżynierowie mają wolny dostęp do urządzeń eliminuje konieczność przechodzenia przez formalne procedury (co często zniechęcało do wychodzenia poza schemat), pozwalając na pełne wykorzystanie ich potencjału i kreatywności.

Wydruki 3D mają nie tylko charakter prototypów i modeli pokazowych. W technologii druku 3D równie często elementy tworzone są elementy spełniające konkretne funkcje, m.in. uchwyty, osprzęt i komponenty maszyn funkcjonujących na terenie centrum. Według pracowników, zaletą urządzeń i oprogramowania od Formlabs jest intuicyjna obsługa – do rozpoczęcia pracy wystarczyło kilkudziesięciu minutowe szkolenie, podczas którego przedstawiono podstawowe informacje na temat technologii oraz sposobu obsługi urządzeń.

Od momentu instalacji farmy drukarek 3D zrealizowano już szereg rozwiązań, tworząc takie aplikacje jak drukowane 3D osłony wierteł, które zabezpieczały przed zanieczyszczeniem opiłkami metalu w czasie wiercenia, stworzone na potrzeby Airbus czy elementy chwytaka robota o charakterystycznej geometrii, wytwarzane przyrostowo z wytrzymałego materiału. Jak dodają, szeroka oferta żywic Formlabs pozwala na dobranie materiału eksploatacyjnego do konkretnej aplikacji, dając pewność wysokiej jakości, a drukowane 3D detale są poddawane tym samym testom wytrzymałościowym co detale formowane wtryskowo.

Koncepcja stworzenia farmy drukarek The Form 2 okazała się trafnym pomysłem. Władze AMRC rozważają wdrożenie kolejnych instalacji tego typu również w innych budynkach kompleksu, tak aby sprawić by technologia druku 3D stała się jak najbardziej dostępna dla pracowników.

Źródło: formlabs.com

Magdalena Przychodniak
Inżynier biomedyczny śledzący najnowsze doniesienia dotyczące biodruku oraz zastosowań druku przestrzennego w nowoczesnej medycynie.

    Comments are closed.

    You may also like