Desktop Metal zakwalifikował komercyjnie czystą miedź o czystości > 99,95% do produkcji addytywnej na drukarce 3D Production System, pracującą w technologii Single Pass Jetting (SPJ). Użytkownicy maszyn amerykańskiego producenta mogą teraz wykorzystać technologię SPJ do produkcji wysokowydajnych części miedzianych na dużą skalę w wielu różnych branżach, w tym motoryzacyjnej, lotniczej i elektronicznej.

Dzięki przewodności cieplnej i elektrycznej czysta miedź jest idealnym materiałem do zastosowań wymagających przenoszenia ciepła lub energii elektrycznej, w takich aplikacjach jak np. kolektory, radiatory, wymienniki ciepła i szyny zbiorcze stosowane w energochłonnych zastosowaniach elektrycznych. Miedź jest trzecim najczęściej używanym metalem przemysłowym na świecie.

Zespół ds. materiałoznawstwa w Desktop Metal wykwalifikował i w pełni scharakteryzował komercyjnie czystą miedź (C10300). Użytkownicy drukarek 3D firmy mogą teraz drukować części miedziane o znacznej złożoności geometrycznej, zamiast lutować ze sobą konwencjonalnie produkowane komponenty, skracając czas i zmniejszając koszty. Dzięki geometrycznej swobodzie, jaką zapewnia metoda SPJ, inżynierowie mogą również pracować nad nowymi, wysokowydajnymi projektami, które nie są możliwe przy użyciu konwencjonalnych metod produkcji.

Źródło: wwwr.desktopmetal.com
Zdjęcie: materiały prasowe (wszystkie prawa zastrzeżone)

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like