SLM Solutions, jedna z największych firm w branży druku 3D z metalu, wprowadziła nowe oprogramowanie Free Float, które pozwala na redukcję potrzebnych struktur podporowych. Minimalizowanie ilości podpór niesie za sobą wiele zalet, między innymi skraca czas post-processingu, daje możliwość drukowania 3D w dowolnej orientacji, niezależnie od struktur podporowych oraz pozwala na uzyskanie lepszej jakości wydruków. 

Struktury podporowe są nieodłącznym elementem wytwarzania przyrostowego w znakomitej większości technologii druku 3D. W wielu procesach są one niezbędne, w celu zapewnienia możliwości wykonania elementów i odprowadzenia naprężeń termicznych w trakcie druku 3D oraz po procesie. Ich obecność wpływa na sposób ułożenia modelu na platformie roboczej, czas wytwarzania oraz post-processingu, a także jakość wykończenia gotowego obiektu. Minimalizowanie liczby podpór jest ważna również ze względów kosztów wytwarzania – proszek metalowy jest drogim materiałem, który po zakończeniu wytwarzania jest wyrzucany do śmieci w postaci struktur podporowych. 

Free Float pozwala na otwieranie plików w formacie .slm i dostosowanie szeregu funkcji do konkretnej aplikacji. Program umożliwia osiągnięcie lepszego wykończenia powierzchni, jakości części i skrócenie czasu post-processingu. SLM Solutions nie zdradza o ile procent udało się zredukować liczbę struktur podporowych – jest to zależne od geometrii konkretnego modelu. Firma zapowiada, że oprogramowanie będzie kompatybilne z każdym materiałem metalicznym, niemniej jednak aktualnie jest dedykowana do wytwarzania ze stopu Inconel i stopów tytanu. 

SLM Solutions zapewnia, że Free Float umożliwia produkcję cieńszych ścianek, ostrzejszych krawędzi i daje możliwość poprawy jakości wykończenia powierzchni. Może się również przyczynić do zmniejszenia porowatości drukowanych 3D elementów, czyniąc je mocniejszymi.  

Pomimo, że istnieją już inne technologie wytwarzania “bez podpór”, to SLM Solutions twierdzi, że dzięki zastosowaniu unikalnej technologii wektorowej poprawie ulega również jakość części. Co ciekawe, oprogramowanie jest kompatybilne nie tylko z nowymi urządzeniami marki, ale również starszymi wersjami. Klienci mogą już zamawiać Free Float, natomiast oprogramowanie będzie dostępne do użytku dopiero w IV kwartale 2021 roku. 

Źródło: fabbaloo.com

Patrycja Gwiazda
Inżynier biomedyczny zainteresowany niekonwencjonalnym i innowacyjnym podejściem do medycyny oraz jej połączeniem z nowoczesną technologią.

    Comments are closed.

    You may also like