CELLINK, jedna z najszybciej rozwijających się firm w branży biodruku 3D podpisała porozumienie z Nanoscribe Holding GmbH. Zgodnie z umową firma nabędzie wszystkie pozostające w obrocie akcje, z wyłączeniem gotówki i zadłużenia, przy założeniu, że kapitał obrotowy w momencie zamknięcia jest równy znormalizowanemu kapitałowi obrotowemu, po cenie zakupu wynoszącej 34 miliony euro i mająca przynieść przychód około 16 milionów euro.

Nanoscribe to niemiecka firma działająca w obszarze nanotechnologii, zajmująca się wytwarzaniem przyrostowym o nanometrycznej precyzji. Od 2007 roku firma rozwija metodę polimeryzacji dwufotonowej. Od 2019 roku udoskonala także metodę druku 3D opartą na litografii dwufotonowej w odcieniach szarości (2GL). Takie rozwiązanie umożliwia drukowanie 3D w skali nano w dwóch odcieniach szarości, a nie w jednym kolorze. 

Zdaniem Erika Gatenholm, CEO w CELLINK, strategiczne przejęcie Nanoscribe przez amerykańską firmę przyczyni się do uzyskania pozycji lidera na rynku biodruku 3D. Autorska technologia 2PP będzie stanowić dopełnienie szerokiej oferty marki. Od teraz Nanoscribe będzie działać jako część CELLINK, odpowiedzialna za biodrukowanie 3D. Dołączenie do Grupy CELLINK zapewni wiele korzyści, m. in. wsparcie wiodącej marki na tle konkurencji. Jak mówi Martin Hermantschweiler, dołączenie do Grupy CELLINK będzie drogą do utrzymania wiodącej pozycji na rynku wysoce precyzyjnego druku 3D. W ramach współpracy firmy mają tworzyć przyszłościowe rozwiązania dla medycyny.

Technologie oferowane przez Nanoscribe pozwalają na biodrukowanie 3D mikrośrodowisk naczyniowych w skali subkomórkowej, dedykowane do badań komórkowych i tworzenia projektów lab-on-a-chip. Synteza makrostrukturalnej technologii biodruku 3D CELLINK z metodą mikrostrukturalnego wytwarzania Nanoscribe umożliwi uzyskanie bardziej realistycznej architektury tkanek. Zastosowania obejmują dokładne unaczynienie wytwarzanych struktur i wsparcie komórkowe. Przyniesie to dodatkowe przychody z produkcji implantów, mikroigieł, membran mikroporowatych i materiałów eksploatacyjnych.

Dzięki strategicznemu przejęciu Nanoscribe, Grupa CELLINK będzie mogła oferować produkty wytwarzane w technologii 2PP dla szerokiej gamy segmentów klientów z różnych branż. Technologie oferowane przez Nanoscribe obejmują różne sektory, np. biodruk 3D, mikrooptykę, mikromechanikę, inżynierię biomedyczną czy zintegrowaną fotonikę. Innowacje, których popularność stale rośnie, dotyczą miniaturyzacji procesów i urządzeń w celu zwiększenia przepustowości oraz obniżenia kosztów. Dzięki rozwiązaniom Nanoscribe CELLINK stanie się konkurencyjny w obszarze nowoczesnych technologii. Przyczyni się to do zwiększenia możliwości dalszego rozszerzania oferty marki.

Zgodnie z umową, około 35% ceny zakupu akcji będzie wypłacone w postaci nowo wyemitowanych akcji serii B spółki CELLINK. Pozostała część stanowiąca zysk zostanie wypłacona w gotówce. Szacunkowo, Nanoscribe ma wygenerować 15,4 mln euro przychodów w 2021 r. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie docelowej realizacji celów finansowych na lata budżetowe 2021–2023. Nabycie i przeniesienie udziałów Nanoscribe ma nastąpić tak szybko, jak to jest racjonalnie możliwe, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków umowy.

Źródło: www.cellink.com

Patrycja Gwiazda
Inżynier biomedyczny zainteresowany niekonwencjonalnym i innowacyjnym podejściem do medycyny oraz jej połączeniem z nowoczesną technologią.

    Comments are closed.

    You may also like