Materialise opublikowało raport za II kwartał 2023 r., wykazując wzrost przychodów we wszystkich sektorach działalności. Równocześnie firma zanotowała stratę netto, co w dużej mierze ma związek z niekorzystnym wynikiem przegranego arbitrażu na rzecz firmy Zimmer Biomet, której musi wypłacić odszkodowanie za reklamowaną usługę. Niezależnie od tego niepowodzenia, Materialise może zaliczyć miniony kwartał za udany notując wzrost przychodów o +11,6% generując 64,8 mln EUR, w porównaniu z 58 mln EUR osiągniętymi w drugim kwartale 2022 r.

W drugim kwartale 2023 roku, struktura przychodów Materialise składała się z 17% z oprogramowania, 38% z projektów medycznych i 45% z działalności produkcyjnej. Segment oprogramowania zanotował wzrost przychodów o +3,6%, osiągając łącznie 11 milionów EUR. Sektor medyczny rósł w tempie dwucyfrowym, na poziomie ok. +20%, na co składały się przychody ze sprzedaży oprogramowania, które wzrosło o +26% i rozwiązania dla urządzeń medycznych, które zwiększyły się o +17%. Z kolei przychody z usług produkcyjnych wzrosły o +8,5%, osiągając 28,8 miliona EUR.

Jeśli chodzi o zyskowność, to z zeszłorocznego zysku netto Materialise weszło na stratę wynoszącą 494 tysiące EUR. Głównym źródłem zmiany trendu był niekorzystny wynik arbitrażu w sporze o odszkodowanie z firmą Zimmer Biomet, zajmującą się opieką zdrowotną układu mięśniowo-szkieletowego. Spór dotyczył produkcji urządzeń do wymiany stawów i zgodnie z wynikiem arbitrażu, nałożył na Materialise karę w wysokości 5,2 mln EUR. Mimo to segment medyczny radzi sobie nad wyraz dobrze - oprócz wspomnianych +20% wzrostów przychodów rok-do-roku, produkcja personalizowanych implantów medycznych na rynku amerykańskim stają się dla firmy głównym motorem wzrostu.

W zakresie rentowności, Materialise zanotowało wzrost skorygowanego EBITDA, który wyniósł 4,8 mln EUR, co przekłada się na ponad +12% wzrostu w porównaniu z ubiegłym rokiem. Marża skorygowanego EBITDA wyniosła 7,3%, co według firmy jest dowodem na wzrost przychodów w połączeniu z kontynuowanymi inwestycjami w badania i rozwój. Materialise potwierdza swoje wcześniejsze prognozy i spodziewa się osiągnąć roczne przychody w zakresie od 255 - 260 mln EUR.

Źródło: www.materialise.com

Poznaj sufity napinane

Portal COLORISED to kompleksowe źródło informacji, porad i inspiracji dla osób planujących remonty mieszkań, domów oraz wyposażania wnętrz. Znajdziesz na nim poradniki dotyczące wykończenia wnętrz: sufity napinane PVC, sufity napinane z tkanin, tapety, tapety z tkanin, oświetlenie LED, systemy oświetleniowe LED, podłogi, systemy ogrzewania i wielu innych.

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like