Czeski producent drukarek 3D – Prusa Research, zaprezentował dokument o nazwie Prusa Product Passport dedykowany dla swojego najpopularniejszego produktu – Original Prusa i3 MK3S+. Są w szczegółowo zaprezentowane źródła pochodzenia wszystkich podzespołów i komponentów niezbędnych do stworzenia jednej drukarki 3D oraz został obliczony jej ślad węglowy.

Prusa Research od samego początku akcentuje swoje wsparcie dla idei ruchów open-source i open-hardware, udostępniając znakomitą większość swoich autorskich rozwiązań społeczności hobbystów i amatorów druku 3D. Publikując szczegółowe informacje dotyczące specyfiki produkcji swoich urządzeń, firma oczekuje, że jej produkty będą mogły być wykorzystywane w sposób bardziej zrównoważony. Oprócz informacji na temat pochodzenia części czy śladu węglowego, w dokumencie zawarte są również instrukcje konserwacji i naprawy drukarki 3D oraz oznaczenia materiałowe poszczególnych części w celu łatwiejszego recyklingu.

Prusa oczekuje, że jego produkty będą mogły służyć dłużej, oferując możliwość ich łatwej aktualizacji, modyfikacji i rozbudowy, umożliwiając bardziej zrównoważone użytkowanie. Prusa Product Passport obejmuje:

  • pochodzenie poszczególnych części drukarki 3D według regionu świata
  • ślad węglowy drukarki
  • informacje na temat konserwacji, możliwości naprawy i części zamiennych
  • informacje o aktualizacjach
  • opis materiałów wykorzystanych do produkcji części, które podlegają recyclingowi
  • inspiracje jak ponownie wykorzystać wybrane części drukarki 3D na koniec ich żywotności.

Źródło: www.blog.prusa3d.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like