Firma analityczna CONTEXT opublikowała swój najnowszy raport dotyczący sprzedaży drukarek 3D na świecie. Pierwsza połowa 2021 r. jest bardzo udana i w ujęciu całkowitym, producenci notują wysoki wzrost sprzedaży rok-do-roku, jednakże ilość dostaw jest wciąż mniejsza niż w roku 2019. Z drugiej jednak strony, CONTEXT przewiduje że druga połowa roku będzie jeszcze lepsza i na koniec 2021 r. całkowita sprzedaż drukarek 3D na świecie może przewyższyć poziomy sprzed pandemii COVID-19.

Sprzedaż drukarek 3D klasy przemysłowej, kosztujących powyżej 100 tysięcy dolarów, wzrosła w pierwszej połowie 2021 r. o +61%, jednakże w porównaniu do 2019 r., to wciąż wynik gorszy o -10%. W dłuższej perspektywie czasu oczekuje się jednak , że w ujęciu całorocznym, nastąpi duży wzrost sprzedaży urządzeń klasy przemysłowej o ok. +35% rok do roku, a także że przekroczone zostaną o +6% poziomy z 2019 r.

Wśród drukarek 3D z segmentu prototypowego i prosumenckiego, kosztujących w przedziale 20 tysięcy – 100 tysięcy dolarów, wzrost rok-do-roku wyniósł +43 proc., a wobec 2019 r. nastąpił spadek o -5 %. Do końca roku wielkość sprzedaży powinna jednak osiągnąć poziom sprzed pandemii. W segmencie desktopowych drukarek 3D w cenie od 2,5 tysiąca – 20 tysięcy dolarów, dostawy ożywiły się po pandemii o +38% w II kwartale 2021 r. oraz nawet o +33% w porównaniu z II kw. 2019 r. Według CONTEXT jest to jednak bardziej związane z wprowadzeniem nowych modeli na rynek przez największe marki, niż ze zmianami związanymi z pandemią.

Wszyscy z pierwszej dziesiątki producentów odnotowali wzrosty sprzedaży w II kwartale 2021 r. Wśród firm, dla których był to szczególnie dobry okres, Context wymienia olsztyńskiego Zortraxa.

Odwrotny trend widać za to w sprzedaży amatorskich i edukacyjnych drukarek 3D. W ubiegłym roku odnotowano bardzo duży wzrost, jednakże w 2021 r. dynamika osłabła do +18% rok-do-roku. W przypadku najtańszych urządzeń do 2,5 tysięcy dolarów spadek wyniósł -32% w br. Najpopularniejsze w tym dolnym segmencie cenowym są fotopolimerowe drukarki 3D typu UV LCD, które stanowiły 46% dostaw, w porównaniu z 10% w całym 2019 r.

Źródło: www.crn.pl

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like