Akcjonariusze notowanej na giełdzie NewConnect spółki MODE S.A. oraz Wspólnicy Sygnis New Technologies Sp. z o.o. podjęli decyzję o połączeniu obu podmiotów oraz uchwaleniu połączeniowej emisji akcji. MODE S.A. wyemitowała 16,8 mln nowych akcji, które zostaną objęte przez dotychczasowych udziałowców Sygnis New Technologies Sp. z o.o. Rejestracja akcji oraz zmiana nazwy przez KRS będzie miała miejsce w styczniu 2022 r., dzięki czemu Sygnis New Technologies już jako Sygnis S.A. zadebiutuje na NewConnect.

Nowe akcje serii C będą stanowiły prawie 74 procent nowej struktury akcjonariatu Sygnis S.A., która zastąpi MODE na rynku NewConnect po rejestracji emisji oraz nowej nazwy przez KRS. Jednocześnie, Rada Nadzorcza MODE (w trakcie zmiany nazwy na Sygnis S.A.) podjęła decyzję o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Andrzeja Burgsa – współzałożyciela oraz dotychczasowego prezesa Sygnis New Technologies.

Sygnis New Technologies to spółka deeptech prowadząca projekty badawczo-rozwojowe w zakresie technologii przyrostowych. Grupa Sygnis obecnie pracuje nad kilkudziesięcioma projektami rozwiązując problemy w obszarach nowych technologii przyrostowych, biotechnologii, energetyki i nanotechnologii.

Źródło: www.strefainwestorow.pl

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like