Sygnis SA ogłosił zawarcie umowy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wyłączną licencję do korzystania z wynalazku – sposobu modyfikacji filamentu do drukarek 3D w technice LFDM (Liquid for Fused Deposition Modeling). Technika LFDM umożliwia bezpośrednie wprowadzanie wielu różnych substancji chemicznych, w procesie bezpośredniego druku 3D z materiałów polimerowych, przy użyciu typowej filamentowej drukarki 3D FDM/FFF.

Dzięki technologii LFDM możliwe jest wprowadzanie do filamentów substancji chemicznych, które wcześniej były niemożliwe do zastosowania ze względu na uleganie przemianom fizycznym lub chemicznym podczas wcześniejszych procesów przetwarzania. Wśród nich można wyróżnić m.in.: barwniki, substancje radioaktywne, pestycydy, antybiotyki, nanocząsteczki, pierwiastki śladowe, nawozy, fosfory, monomery do polimeryzacji, białka, peptydy i składniki aktywne. Technika LFDM eliminuje potrzebę stosowania kosztownego i energochłonnego sprzętu i może być stosowana w każdym laboratorium przez użytkowników nieposiadających dostępu do specjalistycznych urządzeń.

Jest to unikalna i prosta koncepcja bezpośredniego połączenia chemii z drukiem 3D. Prezentowana metoda została opracowana w naszym zespole 3 lata temu. Po przygotowaniu zgłoszenia patentowego, opublikowaliśmy informację o naszym rozwiązaniu i zachęcamy do korzystania z metody LFDM i jej dalszego, twórczego rozwoju” – powiedział prof. Robert E. Przekop z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Licencja, będąca przedmiotem zawartej umowy, obejmuje wytworzenie, wprowadzanie do sprzedaży i dystrybucję produktów wytworzonych wskutek wykorzystania wyżej opisanego wynalazku. Licencja ta została udzielona do 27 czerwca 2033 r., na terytorium Polski, w zamian za opłaty licencyjne, których wysokość będzie zależna od przychodu ze sprzedaży produktów wytworzonych przy użyciu tego wynalazku.

Uzyskanie licencji umożliwi Sygnis zwiększenie przychodów pochodzących ze sprzedaży akcesoriów/urządzeń peryferyjnych do druku 3D w perspektywie 10 lat. Spółka ma również nadzieję wzmocnić swoja obecność na rynkach przetwórczym i chemicznym. Skuteczna współpraca z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie komercjalizacji wynalazku ma umożliwić dalszy rozwój współpracy Sygnis z instytucjami naukowymi.

Źródło: materiały prasowe

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like