Podczas uroczystej gali wieńczącej pierwszy dzień Forum Inteligentnego Rozwoju, odbywającego się w podrzeszowskiej G2A Arenie, wręczono Polskie Nagrody Inteligentnego Rozwoju. Te prestiżowe wyróżnienia stanowią wyraz docenienia samorządów, uczelni i przedsiębiorstw, które przez swoje nowatorskie inwestycje i rozwiązania, przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski. Nagrodę za realizację innowacyjnych projektów technologicznych w imieniu firmy VERASHAPE, odebrał Prezes Zarządu Tomasz Szymański.

Nagrody przyznawane są z inicjatywy Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem medialnym wyróżnienia jest „Rzecz o Innowacjach” (redakcja sekcji ukazującej się w Rzeczpospolitej i Pulsie Biznesu), a merytorycznym – Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju działające przy Politechnice Śląskiej.

Wyróżnienia w ramach „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017” wręczone zostały w sześciu kategoriach: jednostki naukowe, uczelnie wyższe, samorządy, innowacyjne firmy, państwowe jednostki budżetowe oraz fundacje. Wybór laureatów odbywał się w oparciu o realizowane przez dany podmiot inwestycje z wykorzystaniem funduszy unijnych, krajowych i środków własnych. Pod uwagę brana była również dbałość o sferę badawczo-rozwojową oraz wpływ na rozwój regionu i lokalnej społeczności.

Tomasz Szymański – prezes zarządu VeraShape z nagrodą

VERASHAPE nagrodzono w kategorii „Innowacyjna Firma” za projekt „Innowacyjna w skali świata drukarka przyrostowa”, realizowany przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Tegoroczne nominacje do nagrody oceniali m.in.: dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, dr hab. Aleksandra Kuzior – Prezes Zarządu Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz prof. dr hab. Andrzej Kiepas – Dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego.

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like