German RepRap – niemiecki producent wielkoformatowych drukarek 3D typu FDM / FFF, został przejęty przez rodzinną spółkę Hehl – Keinath (Eugen Hehl, Juliane Hehl, Michael Hehl oraz Renate Keinath), która jest właścicielem potentata na rynku maszyn do formowania wtryskowego – Arburg GmbH. Koncern, który od 2013 roku rozwija także własną, autorską technologię druku 3D APF (Arburg Plastic Freeforming) będzie wspierać przejętą właśnie firmę w obszarze implementacji przemysłowych tworzyw sztucznych w jej procesach produkcyjnych oraz pozwoli w naturalny sposób rozwinąć kanał dystrybucji.

German RepRap to relatywnie mało znana marka na polskim rynku drukarek 3D, jednakże posiada ugruntowaną pozycję na rynku niemieckim oraz w wybranych krajach Europy Zachodniej. Początkowo firma rozwijała niskobudżetowe, desktopowe drukarki 3D, by kilka lat temu skoncentrować się na produkcji dużych, wielkoformatowych maszyn przeznaczonych dla przemysłu.

Nowi właściciele podkreślają, że nie zamierzają przeprowadzać w niej żadnych gwałtownych zmian – w firmie w dalszym ciągu będzie zatrudnionych 23 osób, a na jej czele będzie stał dotychczasowy dyrektor zarządzający – Florian Bautz. Przejęcie nie oznacza zatem, że German RepRap zostanie wchłonięty w struktury Arburga, lecz będzie z nim ściśle współpracować, korzystając z jego zasobów.

Arburg specjalizujący się w produkcji maszyn i linii do formowania wtryskowego, od 2013 roku rozwija linię przemysłowych drukarek 3D z serii Freeformer. Maszyny Arburga wykorzystują w pracy autorską technologię APF (Arburg Plastic Freeforming), umożliwiającą drukowanie detali z termoplastów w formie granulatu, tj. identycznych jak te stosowane w procesie formowania wtryskowego (tworzywa przekształcane w żyłkę filamentu muszą przejść mniejszą lub większą modyfikację w procesie ich wytwarzania). Materiał jest topiony w głowicy drukującej, a następnie natryskiwany pod ciśnieniem w formie małych kropelek na stół roboczy / kolejne warstwy modelu (w przypadku tradycyjnych drukarek 3D typu FDM / FFF materiał jest nakładany w sposób ciągły).

Maszyny z serii Freeformer posiadają zamkniętą i podgrzewaną komorę roboczą (nawet do 200°C), co umożliwia stosowanie szerokiej gamy materiałów inżynieryjnych. Materiały występują w formie granulatu i mogą być uzupełniane w trakcie trwania wydruku 3D. W systemach opartych o metodę APF głowice drukujące pozostają nieruchome, podczas gdy stół roboczy jest sterowany we wszystkich trzech osiach XYZ.

Źródło: www.germanreprap.com

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Posiada 15-letnie doświadczenie w biznesie. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie.

Comments are closed.

You may also like

More in News