Zortrax ogłosił wyniki finansowe za I kwartał 2019 r. Spółka wypracowała 10 mln PLN przychodów ze sprzedaży co przekłada się na wzrost o 71 % rok do roku. Wzrostowy trend widoczny jest także w kwietniu br., gdyż i tu obroty wzrosły o 30% w stosunku do analogicznego okresu i wyniosły 3,4 mln PLN. Równocześnie Zortrax zakończył procedury depozytowe i w następnym kroku uzupełni dokumentację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w celu dematerializacji akcji, aby finalnie ubiegać się w GPW o wprowadzenie papierów do obrotu na NewConnect.

Na początku maja Zortrax zaprezentował nową drukarkę 3D – M300 Dual, wyposażoną w dwie głowice drukujące, a chwilę później ogłosił podpisanie umowy z firmą Sicnova na wyłączną dystrybucję produktów w Hiszpanii, Portugalii i Ameryce Łacińskiej. “Budowa nowej, bardziej zdywersyfikowanej pod względem dystrybucji sieci sprzedaży oraz konsekwentne zwiększanie portfolio produktowego przynosi spodziewany rezultaty. Oczekujemy, że ofensywa produktowa pozwoli nam utrzymać korzystną dynamikę w kolejnych kwartałach” – komentuje Rafał Tomasiak, prezes Zortrax.

W 2018 r. eksport stanowił ponad 90% obrotów ogółem, a największa ich część została wypracowywana w Europie (60% udział w strukturze przychodów ze sprzedaży), przed Azją (18%) i Ameryką Północną (9 %). Najważniejszymi rynkami zbytu w ubiegłym roku były: Francja, USA, Japonia, Niemcy i Szwecja.

 Q1 2018  Q1 2019  Zmiana
 Przychody (mln PLN) 5,9 10,0  +71%
 EBITDA (mln PLN) -0,7  -0,5  +21%
Wystandaryzowany wynik EBITDA (mln PLN) -0,7  0  –
Wynik netto (mln PLN) -2,0  -1,6  +24%

.

Na kształt EBITDA i zysku netto w analizowanym okresie wpływ miał wzrost wydatków na badania i rozwój oraz ich kumulacja w pierwszym półroczu. “Premiery nowych produktów są główną przyczyną wzrostu przychodów Zortrax. Chcemy utrzymać tempo wzrostu w oparciu o nowe produkty i nowe technologie, dlatego zdecydowaliśmy się na intensyfikację działań badawczych i rozwojowych, które były zaplanowane na przyszłe okresy. To wpływa na bieżącą rentowność, ale jest inwestycją w przyszłość” – tłumaczy Rafał Tomasiak, prezes Zortrax.

Realizowane w I kwartale projekty badawcze są dotowane, co oznacza, że ok. 60% poniesionych nakładów, czyli około 1,9 mln PLN zostanie zwrócone, co będzie miało pozytywny wpływ na przyszłe wyniki. Na wzrost kosztów w I kwartale wpływ miały również wydatki związane z wprowadzeniem nowych produktów. W ostatnich ośmiu miesiącach premierę miało sześć urządzeń Zortrax. Zarząd spółki oczekuje dodatnich wartości EBITDA i zysku netto na koniec 2019 r.

Spółka zakończyła także procedury depozytowe w kontekście swojego debiutu na giełdzie. W następnym kroku Zortrax uzupełni dokumentację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w celu dematerializacji akcji, by finalnie ubiegać się w GPW o wprowadzenie papierów do obrotu na NewConnect. Obecnie Zortrax prowadzi postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu, który będzie pełnił rolę autoryzowanego doradcy NewConnect.

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like