ANSYS – największy producent oprogramowania do symulacji komputerowej i EOS – czołowy producent przemysłowych drukarek 3D drukujących ze sproszkowanych poliamidów (SLS) i metali (DMLS), ogłosili nawiązanie współpracy w celu stworzenie systemu do przeprowadzania zaawansowanych symulacji druku 3D z metalu. Projekt ma za zadanie pomóc rozwiązać problemy z odkształceniem i zanieczyszczeniem homogeniczności wydruków 3D powstałych w procesie selektywnego topienia metalu.

Osoby choć w niewielkim stopniu obyte ze specyfiką technologii przyrostowych wiedzą, że jednym z największych wyzwań stojących w druku 3D z wysoko wydajnościowych materiałów budulcowych – w tym stopów metali, jest kwestia odkształceń drukowanych detali. Ze względu na złożone procesy fizyczno-chemiczne jakie zachodzą w procesie drukowania czy zmiany temperatur może dochodzić do wypaczenia, pękanie i rozpryskiwania się topionego metalu. W konsekwencji może to powodować nie tylko defekt czy ubytek w produkowanej części, ale także uszkodzenie samej drukarki 3D.

ANSYS i EOS postanowili zmierzyć się z tym wyzwaniem. W ramach programu EOS Developer Network, ANSYS zamierza usprawnić proces druku 3D z metalu przy pomocy narzędzi symulacyjnych. Oprogramowanie będzie modyfikować wybrane obszary detalu, przewidując i kompensując wszelkie zniekształcenia, które mogą wystąpić podczas drukowania.

Inne funkcje będą odpowiadać za badanie właściwości danego materiału, z symulacjami prognozującymi wpływ zmian konstrukcyjnych na mikrostrukturę powstających części. Poprawione w ten sposób modele 3D będą wysyłane do maszyn EOS’a. Tego typu integracja ma przyspieszyć projektowanie detali o 20%, a sam proces druku 3D nawet o 50-60% w przypadku prostych detali.

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Posiada 15-letnie doświadczenie w biznesie. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie.

Comments are closed.

You may also like