Regionalny Szpital Uniwersytecki w Brest (CHU de Brest) we Francji, odnotował znaczną poprawę w procedurach planowania przedoperacyjnego po wdrożeniu nowej, fotopolimerowej drukarki 3D J5 MediJet firmy Stratasys. Instalacja urządzenia umożliwia chirurgom na tworzenie bardzo dokładnych i szczegółowych modeli anatomicznych, które odwzorowują anatomię konkretnego pacjenta. Są one później wykorzystywane przed właściwą operacją, co pomaga zmniejszyć ryzyko chirurgiczne i skrócić czas spędzony na sali operacyjnej.

Według Samuela Guigo, radiologa i technika druku 3D w CHU, realistyczne wyrafinowanie wydrukowanych modeli 3D, wyprodukowanych za pomocą wielomateriałowej i wielokolorowej drukarki 3D J5 MediJet wyznacza nowy standard modelowania medycznego. Szczególnie gdy zestawi się je z poprzednimi, jednomateriałowymi i jednokolorowymi aplikacjami. „Nasi chirurdzy są znacznie lepiej wyposażeni i przygotowani przed wejściem na salę operacyjną, co wymiernie zmniejsza ryzyko związane z chirurgią poprzez poprawę bezpieczeństwa” — wyjaśnia Guigo.

Przykładowo, przygotowując operację naczyniową, wymagana jest precyzja liczona w milimetrach. Dzięki J5 MediJet chirurdzy nie tylko mogą to osiągnąć, ale mają również możliwość ponownego druku 3D modeli w celu iteracji i uzyskania optymalnych wyników, odtwarzając je z pełną spójnością, zgodnie z wymaganiami.

Wykorzystanie zaawansowanej technologii druku 3D firmy Stratasys jest, jak wyjaśnia Guigo, kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość modeli anatomicznych, które szpital może wytwarzać. Najbardziej widać to w przypadku materiału fotopolimerowego ElasticoTM. „Możemy produkować modele na MediJet z dużo większym realizmem, niż pozwalają na to nasze inne technologie druku 3D. Na przykład dzięki materiałowi Elastico wrażenia dotykowe i gładkość powierzchni znacznie lepiej odzwierciedlają miękkie tętnice pacjenta” — mówi.

Brak drukarki 3D w zasobach szpitala oznaczał, że produkcja niektórych modeli musiała być wcześniej zlecana zewnętrznym dostawcom. Niemniej jednak, przy poziomie jakości, który nie spełniał wymagań szpitala, wraz z rosnącą potrzebą lepszego zarządzania rosnącymi wolumenami, nabycie własnego J5 MediJet miało logiczny sens biznesowy.

Poza przygotowaniem przedoperacyjnym, wykorzystanie wydrukowanych na drukarce J5 MediJet modeli medycznych dostosowanych do potrzeb pacjenta, do szkolenia na żądanie, może poprawić wyniki pacjentów poprzez zmniejszenie powikłań i skrócenie całkowitego czasu rekonwalescencji oraz długości pobytu w szpitalu. Ponadto, dzięki bardzo dokładnemu wydrukowanemu w 3D modelowi medycznemu dostosowanemu do pacjenta, chirurdzy mogą lepiej wyjaśnić pacjentom określone patologie i procedury przed operacją, co, jak udowodniono, poprawia zrozumienie terapii i satysfakcję pacjenta.

Instalacja J5 MediJet w CHU de Brest została osiągnięta dzięki wsparciu szpitalnego funduszu Innoveo Endowment Fund, który ma wspierać projekty poprawiające opiekę, jakość życia i komfort pacjentów. Od czasu instalacji J5 MediJet szybko rozszerzył się na różne oddziały szpitalne, w tym neuroradiologię interwencyjną, chirurgię ortopedyczną, chirurgię naczyniową, neurochirurgię, a także usługi biomedyczne.

Ponadto, w ramach rządowej strategii przyspieszenia cyfrowego zdrowia, W.INN – centrum innowacji utworzone przez CHU de Brest w 2021 r. – zostało niedawno wyznaczone jako zewnętrzne centrum eksperymentalne. Jako taka, CHU jest dodatkowo pozycjonowana jako kluczowy gracz w dziedzinie innowacji medycznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Patrząc w przyszłość, kolejnym celem CHU jest utworzenie dedykowanego działu druku 3D, który zaspokoi potrzeby szpitalnych oddziałów, zespołu badawczego i szkoleniowego. Ponieważ szpital koncentruje się na promowaniu ogólnego zastosowania technologii w sektorze medycznym, istnieje również wizja produkcji drukowanych w 3D modeli anatomicznych dla innych szpitali, a także dla szkół inżynierii biomedycznej.

Źródło: materiały prasowe Stratasys

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like