Markforged od samego początku podkreśla wyjątkowa wytrzymałość swoich wydruków nie tylko w obszarze technologii FDM, ale w druku 3D w ogóle. Tym razem nie jest to innowacja materiałowa, ale nowa funkcjonalność w autorskim oprogramowaniu Eiger. Dla tych, którzy nie mieli okazji pracować z drukarkami 3D Markforged, jest to ich autorski slicer służący do obsługi urządzeń.

Nową funkcjonalnością jest Performance Advisor, która dołącza do już wcześniej obecnej, Simulation, która służy do obliczania wpływu zmiany ustawień druku na wytrzymałość wydruku oraz zoptymalizować je pod kątem kosztu oraz czasu druku 3D. Istotną wadą jest konieczność wiedzy w jaki sposób część ma pracować oraz gdzie mają występować naprężenia. Performance Advisor takiego wymogu już nie stawia.

Zatem jak nowa funkcja działa? Zadaniem Performance Advisor jest zaproponowanie takich parametrów druku 3D, które zmaksymalizują wytrzymałość części oraz zminimalizują ilość materiału i czas druku. Analiza ta jest w pełni automatyczna, wystarczy wgrać model i uruchomić optymalizator. W celu zdefiniowania wytrzymałości części bez podania, gdzie naprężenia będą występować zastosowano analizę opartą o drgania własne. Program określa kierunek drgań własnych, który wymaga najmniej energii. Na tej podstawie identyfikowane są obszary najbardziej podatne na odkształcenia. Znając je, program sugeruje takie parametry druku, które wzmocnią wydruk w tych obszarach mając na uwadze koszty oraz czas druku 3D. Jest to zatem analiza dwuetapowa.

Performance Advisor narazie ma sporo ograniczeń i jest dostępny tylko dla jednego materiału – Onyx. Ponadto zarówno wypełnienie jak i jego wzór nie mogą być modyfikowane, a jedynymi parametrami, którymi steruje jest grubość warstwy ścian bocznych oraz górnej i dolnej. Również modele o bardzo skomplikowanej siatce nie mogą być poddane analizie. Jak zapewnia Markforged, te ograniczenia będą stopniowo znoszone.

Źródło: www.markforged.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like