Evonik wprowadza na rynek nowy proszek poliamidowy przeznaczony do druku 3D w technologii SLS – INFINAM eCO PA12, który zastępuje 100% surowców kopalnych, surowcem pochodzącym ze zużytego oleju kuchennego. Według producenta, jest dzięki temu w stanie zredukować emisji CO2 o 74% w porównaniu z poliamidami produkowanymi na bazie oleju rycynowego INFINAM Terra. Po wprowadzeniu na rynek w 2022 r. nowego gatunku PA12 o zmniejszonym śladzie węglowym, Evonik twierdzi, że aktualnie w pełni dostosowuje swoje portfolio proszków w ujęciu obiegu zamkniętego.

Odpadowy olej kuchenny, którego rocznie produkuje się ponad 15 milionów ton, został zidentyfikowany jako jeden ze składników, który można wykorzystać jako surowiec do produkcji chemicznej materiałów do druku 3D. Wykorzystując go do produkcji INFINAM eCO PA12, Evonik twierdzi, że opracowała materiał znacznie bardziej zrównoważony niż poprzednie materiały PA12.

Oprócz niższego śladu węglowego wynikającego z wykorzystania energii odnawialnej i surowca pochodzenia biologicznego, nowy gatunek poliamidu 12 ma „udowodniony współczynnik ponownego użycia wynoszący 100% proszku wspierającego strukturę” przy częstotliwości odświeżania 70/30% zużytego materiału w porównaniu z materiałem pierwotnym w kilku cyklach drukowania. Materiał ten wykazuje też „doskonałą przetwarzalność i stabilne właściwości mechaniczne”.

Podejście Evonik do dostarczania bardziej zrównoważonych produktów opiera się na czterech filarach – ponownym użyciu, redukcji, odnawialności i recyklingu – a także ocenie całkowitego cyklu życia formuł PA12 i konsekwentnym ich doskonaleniu. W ramach tych wysiłków Evonik bierze również pod uwagę ważne czynniki, takie jak zużycie wody i użytkowanie gruntów. W przyszłości firma zbada także nowe możliwości wycofania proszków PA12 z eksploatacji, aby „całkowicie zamknąć obieg”.

Źródło: www.infinam.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like