Firma igus zaprezentowała najnowszy materiał z rodziny Iglidur mogący komfortowo pracować w temperaturze 110°C, a nawet wytrzymać krótkotrwałe ekstremalne temperatury dochodzące do 170°C. To jednak nie jedyne zalety tego materiału. Dla wielu branż może to być rewolucja.

Technologia selektywnego spiekania laserem (SLS) jest obecnie technologią dominującą w przemyśle, szczególnie w zakresie produkcji krótkich oraz średnich serii produktowych. Wynika to z optymalnej kombinacji czynników takich jak: szybkość wydruku, relatywnie niska cena materiału, wysoka dokładność oraz brak struktur podporowych. Dominujący w tej technologii materiał PA12 posiada jednak spore ograniczenie w zakresie wytrzymałości temperaturowej, która wynosi maksymalnie 80°C. Powyżej tego pułapy wydruki zaczynają się odkształcać. To ograniczenia wyklucza wykorzystanie elementów wykonanych PA12 w wielu obszarach jak komory silnika czy urządzenia klimatyzacyjne.

Paul Gomer, specjalista ds. materiałów do druku 3D w igus, zapewnia, że iglidur i230 przeszedł pozytywnie rygorystyczne testy w certyfikowanych laboratoriach zewnętrznych, które potwierdzają wysoką odporność termiczną. Ponadto materiał ten wyróżnia się również wyższą o ok. 80% od PA12 odpornością na ścieranie przez dodanie stałego środka smarowego, co drastycznie obniża koszty eksploatacji. W testach zginania wykazał również wyższą o 50% wytrzymałość od powszechnie stosowanego poliamidu.

Do kolejnej zalety tego nowego materiału należą właściwości rozpraszające ładunki elektrostatyczne, co zabezpiecza go przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Brak tych właściwości w PA12 bywa częstym powodem korzystania z innych technologii pomimo wyższych kosztów.

Dostrzegając rosnące zapotrzebowanie na komponenty drukowane w 3D, które są w stanie wytrzymać wyższe temperatury, firma igus zaprezentowała iglidur i230. Opracowany przez Paula Gomera, specjalistę ds. druku 3D w firmie igus, ten nowy materiał do drukowania SLS przeszedł rygorystyczne testy w certyfikowanych laboratoriach zewnętrznych, spełniając normy DIN EN ISO 75 HDT-A i HDT-B dotyczące odporności na ciepło. iglidur i230 nie tylko wytrzymuje długotrwałe temperatury stosowania do 110°C, ale może wytrzymać krótkotrwałe ekstremalne temperatury do 170°C bez odkształceń.

Źródło: www.igus.de

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like