W połowie grudnia ubiegłego roku Zortrax wypuścił nową wersję oprogramowania Z-SUITE o numerze 2.7.3, która wprowadzała nową i bardzo ciekawą funkcję automatycznego pozycjonowania modeli 3D względem stołu roboczego. Funkcja dotyczyła wyłącznie technologii FFF, czyli druku 3D z termoplastów. Teraz do pobrania gotowa jest kolejna wersja – 2.7.4, gdzie funkcja pozycjonowania obejmuje także technologię druku 3D z żywic światłoutwardzalnych UV LCD. Dodano także obsługę urządzenia do wygładzania powierzchni wydruków 3D – Apoller, profil „Z-NYLON based” umożliwiający drukowanie z innych materiałów tego gatunku, niż Zortrax oraz nową, lepszą metodę wybierania miejsc do automatycznego generowania szwu na modelu.

Funkcja automatycznego pozycjonowania modeli 3D jest szczególnie przydatna w technologii druku 3D z żywic światłoutwardzalnych na drukarkach 3D Inkspire, z uwagi na jej specyfikę i różnice w kontekście drukowania z termoplastów. Modele powinny być ustawione pod odpowiednim kątem względem powierzchni platformy roboczej i żywicy w pojemniku, aby umożliwić spływanie nieutwardzonego materiału podczas procesu drukowania. Ważna jest także umiejętność takiego pozycjonowania detalu, aby struktur podporowych było jak najmniej, a równocześnie były one w stanie utrzymać detal podczas druku 3D.

Nowa funkcja w pełni rozwiązuje ten problem. Po jej aktywacji, w górnym menu pojawia się przycisk „szukaj„, po użyciu którego program wyszukuje najbardziej optymalne ułożenia detalu. W zależności od technologii (FFF lub UV LCD) do wyboru są opcje:

FFF

  • minimalna powierzchnia do podparcia supportem – generuje najmniej punktów styku z detalem, czyli najmniej ewentualnych śladów po podporach
  • minimalna objętość supportu – najmniejsze zużycie materiału na wygenerowanie podpór
  • maksymalny kontakt modelu z platformą – ustawia model w taki sposób, aby jak największa powierzchnia detalu leżała na stole roboczym.

UV LCD

  • minimalna powierzchnia do podparcia supportem – jw.
  • maksymalny kontakt modelu z platforma – jw.; bardzo przydatna funkcja w przypadku Inkspire, gdyż zapewnia z jednej strony idealnie gładką powierzchnię, a z drugiej oszczędza żywicę i przyspiesza czas druku 3D
  • minimalna wysokość modelu – teoretycznie najszybszy wydruk.

W opcjach mamy możliwość ustawienia kąta supportu, który chcemy wygenerować. Przykładowo, jeżeli zostanie zaznaczony kąt 30° to funkcja będzie traktować ścianki modelu, które są ustawione pod kątem 45° jako niepotrzebujące struktur podporowych. Po kliknięciu przycisku „szukaj” funkcja wygeneruje propozycje o jaki kąt obrócić model.

Program wybiera miejsca tzw. „szwu” w taki sposób, aby był jak najbardziej ukryty na powierzchni modelu. Przenosi szew z ostrych kątów do kątów „wewnętrznych”.

Nowa aktualizacja Z-SUITE umożliwia także zdalne sterowanie urządzeniem Zortrax Apoller służącym do wygładzania powierzchni wydruków 3D i monitorowanie procesu wygładzania z poziomu oprogramowania. Użytkownik może zobaczyć stan pracy i przerwać bieżącą sesję wygładzania, jeśli uzna to za konieczne.

Z-SUITE jest dostępny do pobrania tutaj.

Źródło: www.zortrax.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like