Roboze – włoski producent przemysłowych drukarek 3D typu FDM / FFF, ogłosił nawiązanie dość niecodziennej współpracy z firmą Pielleitalia, działającą od 40 lat w branży tekstylnej. Jej celem nie jest bynajmniej sprzedaż i dostawa drukarek 3D, lecz ekstrahowanie poliamidów z używanej, specjalistycznej odzieży (głównie mundurów i strojów merchendisingowych) i przekształcanie ich w filament do druku 3D. Pielleitalia od lat wspiera firmy poszukujące doradztwa przy produkcji odzieży, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Działalność Pielleitalia polega na realizacji projektów międzysektorowych z udziałem partnerów o różnych umiejętnościach, których wspólnym celem jest rozwój innowacyjnych technologii, mających pozytywny wpływ na poziom środowiskowy i społeczny. Roboze specjalizuje się z kolei w produkcji drukarek 3D wykorzystujących w pracy przede wszystkim wysokowydajne tworzywa sztuczne, jak właśnie poliamid, który ma być pozyskiwany z używanej odzieży technicznej.

Koncept tworzenia z resztek ubrań specjalistyczny materiał do druku 3D jest wysoce innowacyjny, chociaż obarczony pewnym ryzykiem. Poliamid jest dość trudnym do okiełznania termoplastem w środowisku produkcji przyrostowej, dlatego bardzo ważny jest jego skład chemiczny i czystość mieszanki. Równocześnie drukowane aplikacje z poliamidów zwykle muszą się charakteryzować wysoką jakością i wytrzymałością, gdyż ich przeznaczeniem jest praca w wymagającym środowisku. Dlatego o ile sam pomysł wykorzystywania pochodzących z recyclingu tworzyw sztucznych w produkcji przyrostowej wydaje się doskonały, warto skonfrontować jego ostateczne właściwości z wymogami rynku – i dopiero wtedy ocenić rzeczywistą przydatność.

Źródło: www.roboze.com

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like