Oak Ridge National Laboratory (ORNL) opatentowało nowatorski proces drukowania 3D budynków. Technologia o nazwie SkyBAAM (Sky Big Area Additive Manufacturing), działa poprzez instalację modułu nakładającego beton na linach przyczepionych do stojących obok wysięgników oraz wysokiego żurawia, utrzymującego całość w powietrzu. Twórcy technologii SkyBAAM twierdzą, że łatwość konfiguracji systemu eliminuje konieczność rozległego przygotowania terenu pod instalację stacjonarnych systemów ramowych i ich dokładną kalibrację, co czyni je nierentownymi.

Proces jest opisany w patencie w następujący sposób: „napędzany kablowo system do wytwarzania przyrostowego, który składa się z efektora końcowego skonfigurowanego w celu przemieszczania liniowego w trójwymiarowej przestrzeni roboczej, podnośnika powietrznego na którym zawieszony jest efektor końcowy (…) oraz wiele stacji bazowych umieszczonych pod podnośnikiem napowietrznym wraz kablami sterującymi biegnącymi od każdego z nich”.

W przeciwieństwie do tradycyjnych drukarek 3D do betonu, system SkyBAAM opisany w patencie ORNL jest zaprojektowany do działania za pomocą szeregu modułów, które można kontrolować za pomocą stacji bazowych na miejscu. W górnej części maszyny znajduje się podwieszany terminal, do którego można przymocować dowolną dyszę kompatybilną z cementem, a także wysięgnik, który może podtrzymywać wąż do dostarczania materiału.

Źródło: www.ornl.gov

W praktyce dwie jej stacje bazowe wyposażone w napędy takie jak bębny kablowe można zamontować w celu ustawienia dyszy, podczas gdy trzecia służy jako podstawa pasywna, która kontroluje tylko napięcie. Drukarka 3D SkyBAAM jest wciąż we wczesnej fazie rozwoju, ale ORNL wykorzystał ją już przy pierwszych projektach w 2020 roku.

Źródło: www.ornl.gov

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like