Sandvik, jeden z wiodących producentów proszków metalicznych, planuje zainwestować 200 mln koron szwedzkich (ponad 20 mln euro) w nową fabrykę proszków tytanowych i niklowych. Pozwoli to uzupełnić ofertę proszków sprzedawanych przez szwedzką firmę pod marką Osprey, a tym samym rozwinąć się w strategicznym sektorze, mocno powiązanym z  technologiami przyrostowymi.

Sandvik zajmuje się m.in. produkcją systemów cięcia metalu i urządzeń górniczych oraz wytwarzaniem stopów metali w różnych postaciach – w formie bloków, arkuszy, żyłek czy właśnie proszków. Od ponad 35 lat rozwija technologię gazowej atomizacji metali (jednej z najpopularniejszych technologii produkcji proszków). Poza różnymi typami stali nierdzewnej pod marką Osprey oferowane są stopy miedzi, kobaltu czy niklu, a firma deklaruje gotowość wytworzenia od kilkunastu do kilku tysięcy kilogramów proszku o składzie zadanym przez klienta.

Specjalnością firmy są proszki drobnoziarniste (fine metal powder) o rozmiarze cząstek nieprzekraczającym 38 μm. Początkowo Sandvik dostarczał proszki do wtryskowego formowania metali (metal injection moulding, MIM), następnie poszerzył działalność o produkty przeznaczone dla drukarek 3D (zarówno dla tych spiekających lub topiących proszek metalu w złożu – powder bed, jak i dla osadzających stopiony proszek – blown powder). Oprócz działalności produkcyjnej firma prowadzi własne prace badawczo-rozwojowe w obszarze technologii przyrostowych oraz oferuje klientom usługi doradcze z zakresu wyboru materiałów i technik, projektowania elementów czy obróbki końcowej.

Do tej pory proszki Osprey wytwarzane były w Wielkiej Brytanii i w Szwecji. Nowa fabryka ulokowana będzie w Sandviken (w mieście, z którego wywodzi się Sandvik) i rozpocznie działalność w 2020 roku. Pozwoli zaspokoić zwiększające się zapotrzebowanie na proszki metaliczne w Europie, Ameryce Północnej i Azji.

Dyrektor Sandvik Materials Technology zaznacza, że branża proszków metalicznych oraz technologii przyrostowych ma dla firmy strategiczne znaczenie. Potwierdzić ma to nowa inwestycja, która utwierdzi silną pozycję firmy na rynku i uczyni ofertę firmy praktycznie kompletną (oferować będzie wszystkie dostępne rodzaje proszków).

Popyt na proszki metaliczne wynika głównie ze zwiększonego zainteresowania drukiem 3D z metalu. W szczególności części wykonane ze stopów tytanu i niklu znajdują zastosowanie w najbardziej dochodowych gałęziach przemysłu – głównie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, medycznym oraz motoryzacyjnym. Całkiem niedawno Finowie testowali części wydrukowane ze stopu niklu pod kątem wykorzystania w samolotach Super Hornet, zaś elementy drukowane ze stopów tytanu stosowane są do produkcji np. implantów żuchwy.

źródła: 3dprintingindustry.comhome.sandvik

Wojtek Lipiński
Chemik (organik) z zawodu i z zamiłowania, student Politechniki Łódzkiej. Entuzjasta klasycznej motoryzacji, nauki i techniki.

    Comments are closed.

    You may also like