MakerBot ogłosił wprowadzenie istotnej aktualizacji CloudPrint – oprogramowania do przygotowywania i zarządzania procesem druku, które zostało po raz pierwszy zaprezentowane w 2020 roku. Aktualizacja wprowadza ulepszony interfejs zapewniający płynniejszą pracę i kilka nowych funkcji, umożliwiających szybsze przejście z pliku CAD do części wydrukowanej w 3D.

MakerBot CloudPrint to aplikacja działająca w chmurze, które umożliwia użytkownikom łatwe i bezpieczne przygotowywanie plików do druku 3D, oraz zarządzanie i monitorowanie zadań z poziomu przeglądarki. Zaktualizowane oprogramowanie umożliwia teraz użytkownikom wydajniejszy i bardziej płynny przepływ pracy i przyspieszyć cykle projektowania, testowania i iteracji.

Nowe funkcje CloudPrint 2.0 to m.in. możliwość importowania części wielobryłowych i automatycznego dopasowywania części do najmniejszego materiału podporowego używanego podczas drukowania za pomocą Smart Orient. W ramach nowego przepływu pracy z oprogramowania klasy CAD, importowane części wielobryłowe są automatycznie umieszczane na platformie roboczej, co oznacza, że ​​użytkownicy nie muszą konwertować swoich natywnych plików CAD i importować ich indywidualnie.

Nowa funkcja inteligentnego orientowania oznacza, że ​​części mogą być automatycznie ustawiane na stole roboczym drukarki 3D, dzięki czemu zużywają najmniejszą ilość materiału podporowego podczas procesu druku 3D. Z kolei aktualizacja interfejsu użytkownika ściśle integruje przygotowanie pliku do druku 3D i zarządzanie obszarem roboczym. Użytkownicy mogą zmaksymalizować wykorzystanie swojej drukarki 3D przez kolejkowanie zadań. Po wykonaniu wydruku i usunięciu go z platformy roboczej, następny można rozpocząć od razu z poziomu wyświetlacza drukarki 3D.

Użytkownik może teraz dodać wydruk do kolejki, nawet jeśli materiał wybrany w CloudPrint różni się od materiału w zainstalowanego w drukarce 3D. Ta nowa funkcja usprawnia przepływ pracy, umożliwiając użytkownikom kolejkowanie większej liczby wydruków z wyprzedzeniem i zmianę materiałów w razie potrzeby.

Strona szczegółów pracy drukarki 3D zawiera teraz temperaturę komory roboczej i ekstrudera, a także możliwość dodawania notatek użytkownika do wydruku. Nowa zakładka powiadomień zapewnia scentralizowaną lokalizację do otrzymywania powiadomień o stanie drukarki 3D, kolejki lub wydruku.

Więcej szczegółów na temat nowego rozwiązania można znaleźć tutaj: cloudprint.makerbot.com.

Źródło: www.makerbot.com
Zdjęcia: www.makerbot.com (materiały prasowe / wszystkie prawa zastrzeżone)

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like