Z-Suite to jedna ze składowych globalnego sukcesu olsztyńskiego Zortraxa. Stanowi on nierozerwalny element całego ekosystemu, który od samego początku stanowił wzór do naśladowania dla niejednego konkurenta z branży druku 3D. Jedną z przełomowych chwil w rozwoju tego oprogramowania była wydana w ubiegłym roku wersja 2.0, wypuszczona właśnie wersja 2.6.1 również przynosi kilka ciekawych ulepszeń i poprawek.

Update 2.6.1 przeznaczony jest dla wszystkich drukarek 3D Zortrax i powstał w odpowiedzi na potrzeby społeczności ich użytkowników. Oprócz kilku nowych funkcji przynosi też szereg poprawek polepszających jakość wydruków 3D oraz zwiększających wydajność programu.

Plikiem wynikowym oprogramowania Z-Suite jest .zcode lub .zcodex. Znajdują się w nim wszystkie niezbędne, ustalone przez użytkownika ustawienia, takie jak na przykład wysokość warstwy, rodzaj wypełnienia oraz położenie podpór. Jedną z najważniejszych nowości w omawianym slicerze jest możliwość wykonania kilku kopii przygotowanego już pliku .zcode lub .zcodex oraz umieszczenie ich razem w obszarze roboczym jako jeden plik. Każda z kopii będzie posiadać identyczne ustawienia druku, łącznie z pozycją szwu i suportów. Jest to szczególnie przydatne podczas dodawania podpór do wielu takich samych modeli, ponieważ nie musimy tego robić dla każdego z osobna. Dzięki specjalnemu algorytmowi, Z-Suite samodzielnie rozmieści modele na platformie roboczej, uniemożliwiając dodanie ich takiej ilości, która wystawałaby poza jej obrys.

Kolejna nowość przeznaczona jest dla bardziej zaawansowanych użytkowników. „Legacy support”, bo o niej mowa, tworzy podpory w sposób doskonale znany z wersji Z-Suite 1. Za sprawą tej opcji struktury wsparcia generowane są automatycznie w momencie cięcia modelu. Mówiąc prościej podgląd suportów możliwy jest dopiero po pocięciu pliku, więc wymaga to od użytkownika dużo większego doświadczenia w tej materii.

Zmiany nie ominęły również interfejsu. Pozornie są one niewielkie, ale zdecydowanie polepszają komfort pracy z oprogramowaniem. Dzięki narzędziu „Selected Objects”, po kliknięciu na dowolnym obiekcie pojawia się dodatkowa zakładka, która wyświetla w czasie rzeczywistym aktualne informacje o rozmiarze modelu w każdej z jego osi. Jest to szczególnie przydatne w momencie skalowania obiektu. Dzięki opcji pauzy w panelu „My Devices” możemy za pomocą Z-Suite zatrzymywać drukowanie w dowolnym jego momencie i na przykład dokonać zmiany filamentu.

Do najważniejszych poprawek, będących odpowiedzią na zgłaszane przez społeczność problemy, możemy zaliczyć zmiany wpływające na poprawę przyczepności modelu do platformy roboczej, dzięki czemu zmniejszono prawdopodobieństwo występowania wypaczeń spowodowanych odrywaniem się modelu w czasie drukowania. Optymalizacja wydajności pozwoliła natomiast na skrócenie czasu wymaganego do przetworzenia modelu, zwiększając zarazem płynność pracy.

Z-Suite można zaktualizować bezpośrednio przez aktualizację automatyczną w programie lub pobrać bezpośrednio ze strony producenta.

Źródło: www.zortrax.com

Łukasz Długosz
Redaktor Naczelny 3D w praktyce. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, fan gier komputerowych oraz właściciel sklepu filaments4U.com.

Comments are closed.

You may also like