Era wykorzystywania technologii addytywnych jedynie od wytwarzania prototypów odeszła bezpowrotnie. Właściwości mechaniczne i wytrzymałościowe elementów wytwarzanych przy pomocy drukarek 3D są uznawane za równie dobre (a nawet lepsze)  w porównaniu do części wykonywanych metodami klasycznymi. Potencjał metod addytywnych wykorzystują już firmy z  obszaru lotniczego, motoryzacyjnego a nawet kosmicznego! Technice druku 3D zaufała również branża, w której najwyższa jakość i bezawaryjność jest naczelnym kryterium – sektor energetyki jądrowej.

Inżynierowie z Siemens, międzynarodowego koncernu branży przemysłowej, dzięki technologii przyrostowej odtworzyli zużyty fragment wirnika działający w reaktorze atomowym w Krško na Słowenii. Wydrukowany element jest częścią działającej bezustannie pompy pożarowej, zapewniającej ciśnienie dla systemu ochrony przeciwpożarowej w zakładzie.

Zrealizowany projekt ma charakter przełomowy – element od czasu instalacji pracuje nieprzerwanie, nie wykazując jakichkolwiek powodów do obaw. Od detali wykonywanych dla przemysłu atomowego wymaga się najwyższej jakości oraz niezawodności przy ciągłej, powtarzalnej sekwencji ruchów.

Po lewej -1. oryginalny, zużyty element, 2. prototyp wykonany w technologii druku 3D, 3. finalna część, wykorzystywany obecnie w elektrowni jądrowej Krško

Oryginalna część była eksploatowana od początku działania elektrowni, czyli od 1981 roku. Dzięki zastosowaniu inżynierii odwrotnej, specjalistom z Siemens udało się stworzyć jej cyfrowy projekt, a następnie element został wytworzony w technologii druku 3D z metalu w jednym z zakładów produkcyjnych firmy w Finspang, w Szwecji.

Zanim jednak detal został umieszczony wewnątrz pompy pożarowej został poddany szczegółowym badaniom wytrzymałościowym trwającym kilka miesięcy. Specjalistyczne diagnozy prowadzone przez niezależny instytut wykazały, że właściwości materiałowe wydrukowanego elementu są lepsze niż w częściach oryginalnych!

Firma kontynuuje inwestycje w przedsięwzięcia związane z technologiami przyrostowymi. Powodzenie projektu zrealizowanego w elektrowni jądrowej w Krško jest kolejnym przykładem jak cyfrowe przetwarzanie danych może mieć realny wpływ na przemysł energetyczny. Techniki addytywne pozwalają na skrócenie procesu wytwarzania przy zachowaniu najwyższej jakości.

Tim Holt, CEO Siemens Power Generation Services

Jak podkreśla Vinko Planinc, odpowiedzialny za konserwację urządzeń pracujących w elektrowni jądrowej w Krško, Siemens okazał się świetnym partnerem do wykonania tego projektu ze względu na długoletnie doświadczenie. Kilka tygodni temu Siemens zaprezentował efekty swojej pracy nad drukowanymi łopatkami w turbinach gazowych, które przeszły restrykcyjne testy wytrzymałościowe.

Zarówno przedstawiciele Siemens jak i władze elektrowni jądrowej w Krško planują dalsze prace z wykorzystaniem technologii addytywnej m.in. podczas wytwarzania części zamiennych o geometriach nieosiągalnych dla metod klasycznych.

Źródło : tctmagazine.com

Magdalena Przychodniak
Inżynier biomedyczny śledzący najnowsze doniesienia dotyczące biodruku oraz zastosowań druku przestrzennego w nowoczesnej medycynie.

    Comments are closed.

    You may also like

    More in Projekty 3D